Het Belgisch Staatblad publiceerde deze week een nieuw Koninklijk Besluit waardoor erkende wetenschappelijke instellingen vanaf 1 juli 2004 (in navolging van universiteiten en hogescholen) eveneens 50 % minder zullen betalen op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Inspelend op die maatregel zal Centexbel, het centrum voor technologisch onderzoek, tests, certificatie, opleiding en advies van de Belgische textielsector, vier onderzoekers extra aanwerven.
...

Het Belgisch Staatblad publiceerde deze week een nieuw Koninklijk Besluit waardoor erkende wetenschappelijke instellingen vanaf 1 juli 2004 (in navolging van universiteiten en hogescholen) eveneens 50 % minder zullen betalen op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Inspelend op die maatregel zal Centexbel, het centrum voor technologisch onderzoek, tests, certificatie, opleiding en advies van de Belgische textielsector, vier onderzoekers extra aanwerven. De bevoegde federale minister, Fientje Moerman ( VLD), wil deze fiscale maatregel vóór eind 2004 ook uitbreiden naar research in privé-bedrijven. De wettelijke basis voor het stimuleren van onderzoek & ontwikkeling werd eind 2002 gelegd onder de vorige regering- Verhofstadt. Het eerste uitvoeringsbesluit dateert van oktober 2003 en kan 3351 extra voltijdse vorsers aan universiteiten en hogescholen opleveren. In wetenschappelijke instellingen als Centexbel kan de aanwervingpremie werk verschaffen aan 1721 bijkomende voltijdse onderzoekers. Naast extra aanwervingen, bouwt Centexbel in Verviers een nieuw lab voor microbiologie dat aan de spits zal staan in Europa op het gebied van onderzoek naar 'barrièreweefsels'. Dat zijn textielstoffen tegen het doordringen van bacteriën, virussen, bezoedelde vloeistoffen, elektrostatische oplading of UV-straling. Sinds Christine Claus (ex- IWT) twee jaar geleden directeur-generaal werd, waait er een nieuwe wind door het onderzoekscentrum voor de textielindustrie. "We hebben nog sterke, toekomstgerichte nichespelers," zegt Claus. "Maar niches volstaan niet om de werkgelegenheid in de textielsector op peil te houden. Daarvoor moeten we ook mature technologie voor massaproducten upgraden naar hightechproducten met hogere toegevoegde waarde," benadrukt ze. Voorbeelden van nieuwe 'functionele textielproducten' zijn gordijnstoffen met gefixeerde geurabsorberende producten, en het opstartende onderzoeksproject van Centexbel om sigarettenrook te laten afbreken door gordijnen en tapijten. Ook 'barrièreweefsels' zijn erg toekomstgericht: circa 50 Belgische bedrijven maken medisch textiel. Over vijf jaar zal in Verviers 1,3 miljoen euro geïnvesteerd worden. "Met deze nieuwe onderzoeksinstallaties, die complementair zijn aan onze bestaande labs in Verviers, kan Centexbel zijn kennis in barrièreweefsels verder uitdiepen," zegt Claus. Centexbel investeert zelf 350.000 euro in een lab voor microbiologie, meer bepaald in een speciale clean room. Van het resterende miljoen euro gaat 440.000 euro naar randapparatuur voor de studie van het comfort van beschermkleding (zoals doorlaatbaarheid voor transpiratievocht). De Waalse minister voor Wetenschapsbeleid, Serge Kubla ( MR), zette vorige week het licht op groen voor 750.000 euro overheidssteun, die wordt aangevuld met 250.000 euro regionale steun van Europa. "Dat moet de Luikse regio een nieuw elan geven. Verviers is vanouds een textielgebied. Er zijn in het Luikse nog een dertigtal textielbedrijven actief, onder meer in medisch textiel," zegt Marc Gochel, manager Health and Safety bij Centexbel. Het kabinet-Kubla onderstreept dat er geen sprake is van overheidssteun aan ondernemingen, aangezien het gaat om door de Europese Commissie toegelaten ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (eerder werd het Waals gewest teruggefloten voor overheidstoelagen aan Sioen Industries in Moeskroen). E.B.Halvering van bedrijfs-voorheffing op researchers wordt eind 2004 ook voor privé-bedrijven ingevoerd.