C hris Vandendael, onafhankelijk energie-expert, heeft al veel relightingstudies gemaakt. En ook veel relightingprojecten gerealiseerd. Toch geeft hij toe dat meer dan eens het project blijft steken in de studiefase. "Relighting? Allemaal goed en wel, maar bedrijven hebben vaak andere prioriteiten?" aldus Vandendael. "Jammer, want wij kunnen zwart op wit bewijzen wat het financieel voordeel is."
...

C hris Vandendael, onafhankelijk energie-expert, heeft al veel relightingstudies gemaakt. En ook veel relightingprojecten gerealiseerd. Toch geeft hij toe dat meer dan eens het project blijft steken in de studiefase. "Relighting? Allemaal goed en wel, maar bedrijven hebben vaak andere prioriteiten?" aldus Vandendael. "Jammer, want wij kunnen zwart op wit bewijzen wat het financieel voordeel is." Met die wetenschap in het achterhoofd ontwikkelde Vandendael een totaalpakket. Onder meer aan de Vlerick School voor Management werd aangetoond dat zogenaamde third party financing aan een reële behoefte tegemoetkomt. Chris Vandendael zocht geschikte partners met wie hij vorig jaar Fines(Financing Energy Savings) boven de doopvont hield. Fines biedt individueel advies omtrent licht en verlichting binnen het bedrijf, zorgt voor de realisatie en uitvoering van energiebeparende investeringen en dus ook voor de financiering van dat alles. "De terugbetaling van de investering is gebaseerd op de energiewinst gedurende een bepaalde periode," zegt Chris Vandendael. "Eenvoudig gesteld: wat een bedrijfsleider vroeger te veel betaalde voor de energiefactuur, wordt nu gedurende een bepaalde periode aan Fines afgedragen. Fines verzorgt wel de prefinanciering. Dit stelt het bedrijf in staat om zijn duurzame financiële middelen in te zetten voor eigen kernactiviteiten. Fines helpt ervoor te zorgen dat er geen bijkomende last op het bedrijfsbudget weegt. Eenmaal het relightingproject gerealiseerd is, blijkt de energiefactuur een behoorlijk stuk minder duur. De kWh (kilowatt/uur)-besparingen bij relighting lopen op van 50% tot zelfs meer dan 70%. Meer licht voor minder geld, daar komt het op neer." Chris Vandendael, als zelfstandig licht- en energieconsulent bezig sinds 1989 (zijn firma Ecolux haalde vorig jaar een omzet van 10 miljoen frank), heeft Fines in Leuven opgestart met twee partners: Kathleen Markey, financieel experte, en Guy Geens, projectmanager professionele verlichting. Als nieuw bedrijf kreeg het meteen een mega-opdracht binnen: bij Brepols (Turnhout) wordt de verlichting over 61.000 vierkante meter vernieuwd, met een terugbetalingstijd van vijf jaar en een aanzienlijk besparingseffect. Fines heeft van zijn eigen onafhankelijkheid een principe gemaakt: noch met verlichtingsproducenten noch met banken of financiële instellingen bestaan exclusieve relaties. "Wij willen à la carte werken. Wij zoeken uit wat voor de klant de beste oplossing is, en die kan er elke keer anders uitzien. Een win-win-situatie dus."