Eind april vindt een minitop plaats over de militaire samenwerking tussen Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. Uiteraard heeft deze samenkomst alles te maken van de Amerikaanse wrevel tegenover de 'onwelwillende landen' in de oorlog met Irak en de scheiding in de geesten die dit teweegbracht binnen de Navo en de Europese Unie.
...

Eind april vindt een minitop plaats over de militaire samenwerking tussen Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. Uiteraard heeft deze samenkomst alles te maken van de Amerikaanse wrevel tegenover de 'onwelwillende landen' in de oorlog met Irak en de scheiding in de geesten die dit teweegbracht binnen de Navo en de Europese Unie. Professor Randall Lesaffer doceert geschiedenis van het oorlogsrecht en de internationale betrekkingen aan de Universiteit van Tilburg. "Men mag niet de indruk wekken dat er een soort Frans-Duitse machtsgreep is om Europa te domineren en de Amerikaanse invloed tegen te werken," zegt hij. RANDALL LESAFFER (UNIVERSITEIT VAN TILBURG). "Dat kan men inderdaad zo uitleggen en het lijkt ook de bedoeling van premier Guy Verhofstadt ( VLD). Deze vier landen kunnen de aanzet geven voor de uitbouw van een Europese defensiepoot. De vraag is of dat zal gebeuren binnen de Navo, en dus in nauwe samenwerking met de VS, of als alternatief voor de Navo. Dat laatste zou een misstap zijn." LESAFFER. "Binnen de Navo: ja. Als zogenaamd tegenwicht: nee. Willen we echt twee blokken die tegenover elkaar staan op de internationale politieke scène? De VS en de Europese landen koesteren in essentie toch dezelfde humanitaire, democratische en economische waarden? Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. We moeten samen een strategie ontwikkelen om die waarden te verspreiden. De Navo kan het forum zijn. Tweespalt leidt tot handelsoorlogen en dat is voor een land als België nefast." LESAFFER. "Vóór de oorlog begon, was het onduidelijk of network centric warfare ( NCW) kon werken. Met een beperkte inzet van troepen maar hoogtechnologische communicatie en vuurkracht bleek de VS perfect in staat om de oorlog op korte tijd te winnen." LESAFFER. "Geen enkel Europees leger is mee. Ook de Britten hadden het moeilijk om in Irak binnen het NCW-concept te opereren. De minitop kan positief zijn om via nauwere samenwerking in Europa de modernisering van het militaire apparaat door te voeren. Dat kan echter niet met de huidige budgetten. Ook België moet meer investeren in de militaire uitrusting. Militaire slagkracht verhoogt de geloofwaardigheid in Washington, dat nu volledig gestuurd wordt door haviken. Tijdens de volgende verkiezingsonderhandelingen moet de verhoging van het defensiebudget op de agenda staan. Wees maar zeker dat Amerikaanse diplomaten onze politiek met argusogen volgen." H. B"Mocht er toch iets mislopen, dan beschikken wij over een onherroepelijke bankgarantie van Vleemo ter waarde van 1 miljoen euro."