Na zijn opleiding tot bio-ingenieur begon Jef Wittouck aan een academische carrière, maar hij begreep al vrij snel dat zijn roeping elders lag. Het bedrijfsleven lonkte. Hij werkte eerst enkele jaren bij Unilever en vervolgens bij Christeyns, een producent van reinigings- en ontsmettingsproducten. "Dat was toen een klein bedrijf met 7 miljoen euro omzet. Nu halen we 300 miljoen, en eigenlijk nog meer", zegt hij. "Vorig jaar hebben we een dochteronderneming ter waarde van 80 miljoen euro afgescheiden." Parallel groeide ook zijn engagement bij Voka. Vorig jaar werd hij voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen. "Ik heb...

Na zijn opleiding tot bio-ingenieur begon Jef Wittouck aan een academische carrière, maar hij begreep al vrij snel dat zijn roeping elders lag. Het bedrijfsleven lonkte. Hij werkte eerst enkele jaren bij Unilever en vervolgens bij Christeyns, een producent van reinigings- en ontsmettingsproducten. "Dat was toen een klein bedrijf met 7 miljoen euro omzet. Nu halen we 300 miljoen, en eigenlijk nog meer", zegt hij. "Vorig jaar hebben we een dochteronderneming ter waarde van 80 miljoen euro afgescheiden." Parallel groeide ook zijn engagement bij Voka. Vorig jaar werd hij voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen. "Ik heb het voorzitterschap aanvaard, omdat ik in de laatste fase van mijn carrière zit en die functie een aangewezen kanaal vind om mijn ervaring te delen." Wat is het meest markante dat u tijdens dit eerste jaar opgevallen is? JEF WITTOUCK. "Ik werd voorzitter in een vrij boeiende periode, toen de Vlaamse regering gevormd werd en de federale niet gevormd raakte ( glimlacht). Dan komen natuurlijk tal van belangrijke punten ter sprake, waarrond Voka zich ook profileert. "Opvallend is dat de bestuursorganen van Voka Oost-Vlaanderen, maar ook van Voka in het algemeen, de neiging vertoonden een club van oudere grijze mannen te worden. Dat wilde ik vermijden. De gemiddelde leeftijd was 59 jaar, wat betekent dat ik er nog net onder zat en zit ( lacht). Wij moeten representatief zijn voor de ondernemerswereld. Dat betekent dat we moeten verjongen en vervrouwelijken, en niet alleen pro forma. Daar is dit eerste jaar aan gewerkt. De statuten zijn gewijzigd en de raad van bestuur is grondig hervormd. Ik ben best trots dat we die achterstand in amper één jaar al behoorlijk ingelopen hebben." Dit was ook het jaar van het coronavirus. WITTOUCK: "Dat heeft een grote impact gehad op Christeyns én op Voka Oost-Vlaanderen. De inkomsten vielen fors terug. We hebben vier bronnen van inkomsten: lidgeld, het legaliseren van oorsprongscertificaten, netwerkingevents en opleidingen. In Oost-Vlaanderen zijn die alle vier ongeveer even groot. Vooral de laatste twee vielen terug. We hebben een beroep moeten doen op de tijdelijke werkloosheid voor een deel van onze mensen. Voka Oost-Vlaanderen is goed voor zo'n 50 voltijdsequivalenten. Ik heb geleerd hoe dynamisch ons team wel is. En dat was ook nodig."In zo'n crisis moet je met minder middelen werken, terwijl je wel voor een zwaardere opdracht staat. Net op zulke momenten kloppen de ondernemingen bij je aan. Zeker voor kleine ondernemingen is het vaak geen sinecure hun weg te vinden in de wirwar van regels en voorwaarden. Positief is wel dat we het verschil hebben kunnen maken." Wat brengt de toekomst? WITTOUCK: "Gent wil zich op de kaart zetten als de technologische hoofdstad van Europa. Daar werkt Voka wat graag aan mee. We openen ook een nieuw kantoor in Aalst. We hechten veel belang aan onze lokale verankering."