Op 23 oktober zijn voor de veertiende keer de Decavi Levensverzekeringsawards uitgereikt. Die prijzen bekronen de beste levensverzekeringsproducten op basis van hun kenmerken, hun rendabiliteit, hun communicatie en hun innovatie. De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd. De prestaties van de tak23-contracten -- levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds -- werden gevalideerd door Morningstar. Voor elke categorie vermelden we de genomineerden; de winnaar staat in vetjes.
...

Op 23 oktober zijn voor de veertiende keer de Decavi Levensverzekeringsawards uitgereikt. Die prijzen bekronen de beste levensverzekeringsproducten op basis van hun kenmerken, hun rendabiliteit, hun communicatie en hun innovatie. De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd. De prestaties van de tak23-contracten -- levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds -- werden gevalideerd door Morningstar. Voor elke categorie vermelden we de genomineerden; de winnaar staat in vetjes. AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen), Allianz Belgium (Invest for Life3A), Federale Verzekering (Vita Invest) De prijs gaat voor de negende keer op veertien edities naar AFER Europe voor zijn Rekening met vrije stortingen en opvragingen. De minimale storting bedraagt 800 euro (bijkomende stortingen vanaf 150 euro), de instapkosten blijven beperkt tot 2 procent, er zijn geen uitstapkosten en de gewaarborgde rente bedraagt 1,68 procent bruto (of 1,20 % min de beheerskosten). In 2012 bedroeg het brutorendement 3,94 procent (0,475 % beheerskosten op jaarbasis), tegenover 3,93 procent in 2011 en 4,01 procent in 2010. Allianz Belgium (Invest for Life Dynamic3A), ERGO Life (Optimix), KBC (KBC-Life Capital Invest) Naast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden gratis gedeeltelijke opnames te doen, haalde Invest for Life Dynamic3A van Allianz de voorbije drie jaar een mooi rendement (3,60 % in 2012, 3 % in 2011 en 4,20 % in 2010). Op het contract worden geen beheerskosten aangerekend. Invest for Life Dynamic3A is niet alleen een afzonderlijk tak21-contract, het is ook een onderdeel van het gemengde product Allianz Invest, dat een tak21 en een tak23 combineert. Argenta (Bonds Higher Yield),AXA Belgium (PiazzaR Valor), Delta Lloyd Life (Saint Honoré Convertibles), Generali Belgium (Real Estate Securities), KBC Verzekeringen (KBC-Life Flexibel), NELL (Arty) (*)Het fonds Real Estate Securities van Generali Belgium, dat al laureaat was in 2011, bevestigt zijn kwaliteit: door minimaal 50 procent van de portefeuille te investeren in -- vooral Belgisch -- vastgoed, haalt de verzekeraar een rendement dat tot de beste op de markt behoort: 25,96 procent op vijf jaar en 21,24 procent op drie jaar. Naast het aantrekkelijke rendement heeft het contract nog andere troeven, zoals verscheidene overlijdensdekkingen. Het fonds Arty, dat maximaal de helft van de portefeuille in aandelen belegt, haalt een uitstekend rendement (35,21 % op vijf jaar). NELL rekent geen uitstapkosten aan. De verzekerde kan opteren voor een overlijdensdekking en voor een automatische arbitrage zonder kosten. Argenta (Farma-Chemie Aandelen), AXA Belgium (Piazza AXA IM European Small Cap), Belfius Insurance (Belfius Life Equities Daily Consumption Index), Delta LloydLife (Financière de l'Echiquier Agressor), NELL (BL Global Equities) (*)Van de 237 fondsen die de jury in deze categorie heeft beoordeeld, haalde Farma-Chemie Aandelen van Argenta de regelmatigste prestaties op één, drie en vijf jaar. Bovendien rekent Argenta voor de 24 fondsen in het gamma Argenta Fund Plan geen instap-, uitstap- of overdrachtkosten aan. De cliënt betaalt alleen 0,75 procent beheerskosten per jaar. Het fonds BL Global Equities, dat beschikbaar is in de levensverzekeringscontracten van NELL, leverde het hoogste rendement in dit segment: 31,99 procent op drie jaar en 41,61 procent op vijf jaar. Allianz Belgium (Plan for Life+), Baloise Insurance, KBC Verzekeringen, ERGO Life, VIVIUM Plan for Life+ van Allianz haalde een rendement van 3,25 procent in 2012 en 2011, en van 3,15 procent in 2010. Het product biedt een oplossing voor alle fiscale regimes en bevat een brede waaier van waarborgen in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het solidariteitsgedeelte behoort tot de interessantste op de markt, met een premievrijstelling bij bevallingsverlof en invaliditeit, een overlevingsrente gedurende tien jaar na het overlijden van de verzekerde en een rente gedurende tien jaar in geval van een blijvende, totale invaliditeit. Allianz Belgium, Federale Verzekering (F-Manager VIP), KBC Verzekeringen, Generali Belgium Met F-Manager VIP, een product voor zelfstandige bedrijfsleiders, biedt Federale Verzekering een hoog totaalrendement (3,45 % in 2012 en 3,55 % in 2011). De kosten zijn bij de laagste op de markt en de gewaarborgde rente bedraagt 2,50 procent. Het ISO 9001-certificaat van de verzekeraar garandeert de kwaliteit van de diensten aan de cliënt. BNP Paribas Cardif (Hypo Protect Classic), Delta Lloyd Life, ERGO, ZA Verzekeringen BNP Paribas Cardif biedt een van de meest competitieve tarieven met de formule Hypo Protect Classic, naast de optionele waarborgen 'werkloosheid' en 'arbeidsongeschiktheid' en de mogelijkheid één contract op twee hoofden af te sluiten. AXA Belgium (Tijdelijk overlijden), ZA Verzekeringen (Flexi Cover T2)De tarieven van het contract Flexi Cover T2 zijn interessant. De medische acceptatie verloopt bovendien eenvoudig op basis van vijf vragen. De verzekeraar geeft een korting van 5 procent als de verzekerde een trouwe klant of een orgaandonor is. Om de drie jaar krijgt de polishouder een gezondheidscheque van 30 euro. Alle nieuwe verzekerden vanaf veertig jaar ondergaan een preventief onderzoek. De verzekeraar rekent onder bepaalde voorwaarden geen extra premie aan voor diabetespatiënten (ongeveer 450.000 in België). AXA Belgium (Free Income), DKV (Plan GI Continuity + Exo), VIVIUM (Omzetverzekering) Het plan GI Continuity + Exo van DKV beschermt het inkomen tijdens de loopbaan van de verzekerde. In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval keert de verzekeraar een aanvullend inkomen uit, boven op de wettelijke ziekteverzekering. De cliënt krijgt door het plan Zorgverzekering vanaf 65 jaar automatisch een levenslange dekking tegen zorgbehoefte. Hij hoeft geen premies te betalen als hij na zijn 65ste bij ernstige en langdurige zorgbehoefte een maandelijkse vergoeding voor residentiële zorg krijgt. De overgang naar de waarborg Zorgverzekering gebeurt zonder nieuwe medische acceptatie, zonder wachttijd en met behoud van de initiële instapleeftijd voor de berekening van de premie. Generali Belgium (Care Invest) Care Invest is een individuele levensverzekering die gekoppeld is aan een fonds dat voor 100 procent belegd is in Belgische rusthuizen. Het fonds investeert in drie rusthuizen in Vlaanderen en twee in Wallonië, die Generali in 2008 heeft gekocht. Cliënten kunnen al vanaf 50 euro per maand beleggen in Care Invest. Ethias (Publi-Plan)Publi-Plan van Ethias is een nieuw, geïntegreerd dienstenpakket dat uniek is op de markt. Een organisatie kan er een duidelijk zicht mee krijgen op de toekomstige kosten van zijn lonen en pensioenverbintenissen. Dit totaalconcept, dat visie en technische kennis combineert, is ook voorzien van een simulatietool. Elke organisatie die een doeltreffend en duurzaam hr-beleid wil voeren, kan er zijn pensioenvoorzieningen mee optimaliseren. DKV Belgium, Ethias, P&V Group Deze nieuwe award legt de nadruk op de waarden die de verzekeraars uitdragen. DKV, de eerste laureaat van deze prijs, sponsort maatschappelijke projecten waarvan heel wat zich richten tot kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken en sociaal achtergestelde kinderen. Ook de verzekeringen van DKV weerspiegelen dat engagement. Heel wat producten komen tegemoet aan maatschappelijke problemen, zoals het Plan Horizon, het Plan Tandzorgen, het Plan GI, het Plan GI Continuity+Exo en het Plan Zorgverzekering. AllianzDe award werd niet toegekend door de jury maar op basis van een enquête onder de Belgische makelaars die lid zijn van Feprabel.LAURENT FEINER