Het jongste rapport van het Planbureau is een cadeau voor de Vivaldi- onderhandelaars. De economische krimp zou dit jaar met 7,4 procent minder zwaar zijn dan verwacht, en worden gevolgd door een herneming van 6,5 procent. De rapporten van net voor de zomer spraken nog van een krimp van meer dan 10 procent.
...

Het jongste rapport van het Planbureau is een cadeau voor de Vivaldi- onderhandelaars. De economische krimp zou dit jaar met 7,4 procent minder zwaar zijn dan verwacht, en worden gevolgd door een herneming van 6,5 procent. De rapporten van net voor de zomer spraken nog van een krimp van meer dan 10 procent. De minder dramatische voorspelling betekent dat in de periode 2020-2021 geen 107.000 banen zouden verdwijnen, maar 82.000. Dat is niet eens 3 procent van de werkgelegenheid in de privésector. Ook het gitzwarte beeld van de overheidsfinanciën wordt bijgestuurd. Volgend jaar zou het begrotingstekort 5,4 procent van het bruto binnenlands product zijn, terwijl het Monitoringcomité een paar maanden geleden nog uitging van 6,69 procent. De cijfers tonen aan dat de Belgische economische situatie ernstig is, maar minder dramatisch dan gedacht. En dat zou de vorming van een nieuwe federale regering moeten vergemakkelijken. Gezien de grote ideologische tegenstellingen tussen de socialisten, de liberalen, de groenen en CD&V zal de verleiding groot zijn om geen al te zware ingrepen te doen. De verhoging van de uitkeringen zou dan toch haalbaar zijn, een vermogenswinstbelasting kan op de lange baan worden geschoven, net als hervormingen in de arbeidsmarkt. Iedereen is dan gelukkig in een Vivaldi-regering, die vooral op de winkel let. Dat is gevaarlijk. Ook onder een feel-good- bestuur van Vivaldi-partijen blijven de fundamentele zwakheden van de Belgische economie bestaan: een te hoge fiscale druk en vaak groeiverstorende belastingen, een slabakkende productiviteitsgroei, 1,4 miljoen inactieven, enzovoort. Ter wille van de lieve vrede kan een Vivaldi-regering die pijnpunten onder de mat vegen, maar ze zullen snel weer aan de oppervlakte komen.