Sociaal secretariaten moeten de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing die ze met de loonadministratie inhouden sneller doorstorten naar de sociale zekerheid. Dat is een van de ietwat onderbelicht gebleven maatregelen van de regering-Di Rupo.
...

Sociaal secretariaten moeten de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing die ze met de loonadministratie inhouden sneller doorstorten naar de sociale zekerheid. Dat is een van de ietwat onderbelicht gebleven maatregelen van de regering-Di Rupo. Aangezien het geld in plaats van twintig dagen al na veertien dagen moet worden overgemaakt, halen de sociaal secretariaten daar minder renteopbrengsten uit. Bovendien zijn die opbrengsten de voorbije jaren door de zeer lage rente sterk gedaald en een kentering is niet in zicht. "Dat is een dubbele aderlating", weet Karel Plasman, CEO van de hr-dienstengroep Acerta. Door de regeringsmaatregel en de lage rentevoet haalde Acerta vorig jaar een financieel resultaat van 6,1 miljoen euro, 3,6 miljoen minder dan in 2011. "Onze sector probeert al een tijdje het effect ervan te counteren. Wie in de toekomst stand wil houden moet ervoor zorgen dat hij operationeel een positief resultaat kan voorleggen en tegelijk kan inspelen op de eisen van de moderne human resources. Acerta doet dat niet alleen door besparingen, maar ook door een complete hr-dienstengroep te worden." De tijd dat spelers als Acerta een aantal van elkaar afgesloten diensten aan bedrijven of zelfstandigen aanbood, is voorbij. "De markt vraagt dat. Het heeft geen zin dat een klant die een beroep doet op ons sociaal secretariaat, het sociaal verzekeringsfonds of onze hr-dienstverlening vijf keer zijn adres moet doorgeven." Hr-dienstverleners als Acerta volgen bedrijven in hun groei. "Het is als een bank waar een kind een spaarboek krijgt en die klant volgt tot en met zijn overlijdensverzekering", legt Plasman uit. Hij werkte in het verleden in de financiële wereld bij onder andere Citibank, Rabobank en Visa. Hij maakt meermaals de vergelijking met de banksector en ziet een reden waarom niet alle spelers in de markt zomaar kunnen uitgroeien tot geïntegreerde hr-specialisten. "Om de klant te bedienen heb je performante en geïntegreerde IT-systemen nodig. Dat is een belangrijke uitdaging. De IT-uitgaven maken bij de banken 14 procent van hun kosten uit. Bij ons is dat 28 tot 30 procent. Dat percentage is bij ons altijd hoog geweest, maar nu zijn we op een punt gekomen dat de grens is bereikt en dat niet iedereen dat kan betalen. Dat betekent besparen, zorgen voor efficiënte systemen en tegelijk een dienstverlening hebben die ons klanten oplevert. Acerta bespaart niet op personeel." "Onze sector ziet er simpeler uit dan hij is. Toen ik hier aankwam, dacht ik ook: loonberekeningen, ach, dat zal wel gaan. Je hebt echt wel professionals nodig om dat goed te doen. Vroeger kon je nog aan de bak komen met minder kwaliteit en rekenen op de hoge rente, maar dat gaat niet meer." Acerta kiest resoluut voor hr-consultancy. Dat gaat van werving en selectie over assessments of training tot volledige hr-outsourcingopdrachten. De poot van Acerta Consult kende ondanks de financiële crisis een sterke groei: van 13,3 miljoen euro in 2008 naar 17,5 miljoen euro omzet in 2013. Het dienstenpakket is niet altijd zo bekend. Zo organiseert Acerta Consult opleidingsprogramma's voor bedrijven: bij Delhaize worden alle winkeldirecteurs opgeleid, bij ING doet Acerta hetzelfde bij de kaders op het niveau net onder het directiecomité. "Hr-consultancy wordt meer en meer geïntegreerd met de rest van Acerta", zegt Astrid De Lathauwer, die sinds begin 2012 de Acerta Consult-poot leidt. Als ex-hr-manager van Belgacom (zie kader Kleppers binnenhalen) is zij een van de vele opvallende figuren die zich de voorbije jaren bij het directiecomité van het dienstenbedrijf hebben gevoegd. De Lathauwer ziet nog veel groeimogelijkheden, vooral in changemanagement. "Bedrijven hebben de voorbije jaren een aantal drastische maatregelen moeten nemen. Ik denk aan het afvloeien van medewerkers en minder investeringen. In crisistijd gebeurt dat allemaal zonder voorbereiding. Nu is dat anders. Bedrijven denken weer meer na over de manier waarop ze hun medewerkers een plaats moeten geven. Wij kunnen helpen bij dat changemanagement." "Door de crisis raakte ook de demografische uitdaging wat ondergesneeuwd. Maar er is nog altijd een tekort aan talent om de uitstroom van ouderen, die op snelheid komt, te counteren. Het wordt wel eens vergeten: de jongeren die eraan komen, hebben niet hetzelfde competentieniveau als de ouderen die uitstromen. Zeker in het Brusselse, waar de jongeren weinig of niet opgeleid zijn. We zien een trend dat bedrijven meer en meer mensen zelf moeten scholen omdat die competenties niet aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. We zijn het gewoon geworden dat het onderwijssysteem ons readymade-mensen aanbrengt. Dat is niet realistisch meer." De geïntegreerde dienstverlening legt Acerta geen windeieren. In een woelige hr-markt is de omzet de voorbije jaren gestaag gestegen, en dat niet alleen door overnames als het sociaal secretariaat CEPA in 2010. Daar waar de omzet van de totale Acerta-groep in 2002 nog 80 miljoen euro was, werd in 2007 een omzet van 116 miljoen euro geboekt. Die steeg tot 154 miljoen in 2011 en 159 miljoen in 2012. Het sociaal secretariaat (omzet 94 miljoen euro) is in omzet het tweede grootste, na SD Worx. In de privésector heeft Acerta een marktaandeel dat in vijf jaar van 20 naar 24 procent steeg. Vooral de stijging in Brussel valt op: van 10 naar 15 procent. Ook in Wallonië is er een gestage groei en lonkt de grens van de 10 procent. Dat is een doelbewuste strategie. Daar waar veel spelers buitenlandse oorden opzoeken, streeft Acerta naar een versterking in België. Vooral in Wallonië en Brussel zag Plasman nog heel wat potentieel, en dat vertaalt zich nu in de cijfers. De omzet in Brussel-Wallonië steeg van 22,5 miljoen in 2010 naar 26 miljoen euro in 2012. "Wij stijgen in Franstalig België al vijf jaar na elkaar met dubbele cijfers. Die trend moet zich doorzetten." Het DNA van de Acerta-klanten is in die groeiperiode grosso modo hetzelfde gebleven. Zowel bij kmo's als grote bedrijven. "We hebben 51.000 van de 270.000 bedrijven die er zijn als klant. Dat is een brede mix. Maar we richten ons natuurlijk op de sectoren waar er veel groeipotentieel is, bijvoorbeeld de social profit." Opvallend op een ogenblik dat de werkloosheid stijgt en er minder payrollwerk is. Maar in 2012 groeide het aantal Acerta-klanten in de branche van de sociaal secretariaten. Dat werd wel deels uitgevlakt door het dalende aantal werknemers. Een krimpende markt zou men ook bij de dienstverlening aan zelfstandigen of starters verwachten. In economisch troebele tijden worden minder ondernemingsrisico's genomen. Als sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen heeft Acerta op basis van het aantal aangeslotenen een martkaandeel van 28 procent. Daarmee is het in België het nummer een. Idem voor de poot ondernemingsloket, waar Acerta 21,48 procent van de markt beheerst. Dat de poot Acerta Consult geen sterke krimp kende, viel op. Niet alleen aanwerving maar ook hr-consultancy in het algemeen is een activiteit waar bedrijven als eerste het mes in zetten. Maar Acerta Consult hield stand dankzij de poot legal consult die advies gaf over de sociale verkiezingen. ALAIN MOUTON, FOTOGRAFIE DEBBY TERMONIA