Wanneer de naam Securex weerklinkt, denken mensen vaak aan een beveiligingsfirma. En als ze weten dat het een sociaal secretariaat is, komen ze doorgaans niet veel verder dan dat het om een specialist in loonberekening gaat. Terwijl een speler als Securex ook als opdracht heeft aan dienstverlening te doen voor zelfstandigen en particulieren. Toen Herman Vyverman een jaar geleden werd aangesteld als verantwoordelijke voor public affairs, kreeg hij de opdracht de naamsbekendheid van Securex te verhogen. "Een opdracht die geslaagd is," zo blikt Vyverman tevreden terug op die eerste twaalf maanden. "D...

Wanneer de naam Securex weerklinkt, denken mensen vaak aan een beveiligingsfirma. En als ze weten dat het een sociaal secretariaat is, komen ze doorgaans niet veel verder dan dat het om een specialist in loonberekening gaat. Terwijl een speler als Securex ook als opdracht heeft aan dienstverlening te doen voor zelfstandigen en particulieren. Toen Herman Vyverman een jaar geleden werd aangesteld als verantwoordelijke voor public affairs, kreeg hij de opdracht de naamsbekendheid van Securex te verhogen. "Een opdracht die geslaagd is," zo blikt Vyverman tevreden terug op die eerste twaalf maanden. "De persmededelingen zijn op een jaar tijd verdubbeld. Dat zegt niet alles, maar onze exposure in de media is in de loop van de voorbije maanden hoe dan ook sterk toegenomen. Dankzij onze databanken kunnen we gemakkelijk bepaalde aspecten van het personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden in kaart brengen. Het interne draagvlak was dus aanwezig om mijn rol te vervullen en dat helpt zeker wel." De jongste tijd haalde hrm-dienstverlener Securex het nieuws met analyses van het ziekteverzuim. Dergelijke white papers zijn interessant als benchmark. Ze zijn zeer gegeerd bij bedrijven en dat leidt op termijn tot een toenadering met spelers als Securex. Vyverman heeft via die weg de contacten in Wallonië versterkt en ging ook een samenwerking met de Kamers van Koophandel aan, wat leidde tot een sponsorcontract. "Wel wil ik er de nadruk op leggen dat ik vanuit mijn positie als director public affairs geen pr-man of commercieel verantwoordelijke ben," preciseert Vyverman. "Ik werk vooral op relaties en dat kan langzaam verlopen. Maar die relaties zijn belangrijk op een ogenblik dat er meer en meer spelers zijn die zich in hetzelfde marktsegment bewegen." Vyverman verwijst daarbij naar hrm-dienstenbedrijven als Arinso of uitzendbedrijven van het type Randstad, die zich ook op het terrein van payrolldiensten positioneren. Een evolutie waarvoor volgens Vyverman ook Securex waakzaam is: "Op het gebied van het personeelsmanagement doen zich heel wat veranderingen voor. Werknemers denken meer en meer na over hun plaats op de arbeidsmarkt en zijn mobieler geworden. Bedrijven weten dat ze bijvoorbeeld carrièremanagement moeten organiseren en een aantal ICT-tools moeten aanbieden zoals employee selfservice. Bovendien krijgt het personeelsbeleid meer en meer een internationaal karakter. Al die verschillende diensten maken dat bedrijven daarvoor een SPOC of single point of contact wensen. Het is mijn taak om na te gaan wat op dat vlak de wensen van onze klanten zijn en in welke richting onze dienstverlening moet evolueren." Betekent dit dat organisaties als Securex zich de komende maanden of jaren ook op de overnamemarkt gaan begeven? "Denkt u aan de eventuele acquisitie van een uitzendkantoor?", vraagt Vyvverman. "Daarover spreek ik me niet uit, maar het is niet uitgesloten dat we in de toekomst dergelijke stappen zetten."IS: director public affairs Securex. VRIJE TIJD: schaken, tuinieren A.M.