De CEO van een internationaal textielbedrijf die overstapt naar een humanresourcesdienstengroep: het lijkt niet vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het. Een jaar geleden verruilde Christophe Deroose zijn functie als CEO van Beaulieu International Group (BIG) voor die van financieel directeur bij de hr-diensterverlener Acerta (omzet 2008: 124 miljoen euro, 1200 medewerkers). "Het verschil tussen de twee organisaties is minder groot dan men zou denken," zegt Deroose. "Op beide plaatsen moest ik me met changemanagement bezig houden."
...

De CEO van een internationaal textielbedrijf die overstapt naar een humanresourcesdienstengroep: het lijkt niet vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het. Een jaar geleden verruilde Christophe Deroose zijn functie als CEO van Beaulieu International Group (BIG) voor die van financieel directeur bij de hr-diensterverlener Acerta (omzet 2008: 124 miljoen euro, 1200 medewerkers). "Het verschil tussen de twee organisaties is minder groot dan men zou denken," zegt Deroose. "Op beide plaatsen moest ik me met changemanagement bezig houden." Bij BIG moest Deroose meer dan zestig divisies integreren. Een van de opdrachten voor Acerta bestaat erin zich verder te ontwikkelen tot een geïntegreerde hr-dienstverlener die als één groep in heel België opereert. Acerta is betrokken bij verschillende onderdelen van een hr-proces en de groei van een bedrijf. Er is een Acerta-ondernemingsloket, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, een poot Acerta Consult, enzovoort. Deroose kreeg als financieel directeur de opdracht om de rapporteringslijnen van de verschillende poten van Acerta aan te passen. "Mijn opdracht bestaat erin te werken aan een performante financiële rapportering waarbij alles verbonden wordt met operationele parameters. Doel is een beter zicht te krijgen op de rendabiliteit." Een andere opdracht van Deroose sluit eveneens aan bij de strategie van Acerta: de groep wil versneld groeien in Wallonië en Brussel en dat betekent onder andere ook overnames. Zo nam het vorige maand Shéhérazade over, een softwarehuis dat een eigen loonmotor verdeelt waarmee maandelijks ruim 80.000 loon-berekeningen worden gemaakt. De klanten bevinden zich voornamelijk in de overheids- en socialprofitsector, net een marktsegment waar Acerta veel groeipotentieel ziet. Toen hij aantrad, was Deroose ook betrokken bij de overname van Executive Research, het rekruteringsbedrijf van Inge Geer-dens. "Toen ik hier binnenkwam, dacht ik dat het minder hectisch zou zijn dan BIG, maar het bleek het omgekeerde te zijn", herinnert hij zich. "Zo had Acerta 700 miljoen euro in fondsen belegd. In oktober 2008, op het hoogtepunt van de financiële crisis, bekijken hoe het daarmee gesteld was: dat veroorzaakte stress." Ondertussen is Deroose bij Acerta veel meer dan een financieel directeur geworden. Hij is ook verantwoordelijk voor procurement (aankoop) en facilities (het beheer van het vastgoed) en het human-resourcesbeleid. "Het is even druk als vroeger, maar ik bevind mij wel in een stabielere omgeving." Even druk als vroeger betekent dat Deroose nog altijd tijd heeft om zijn geliefkoosde hobby te beoefenen: fietsen. Jaarlijks 8000 kilometer op de teller blijft het doel. "Al beperken die tochten zich toch meestal tot het weekend", geeft Deroose toe. A.M.