Na een wat woelige periode heeft het Centrum voor Informatie over de Media ( CIM) een nieuwe algemeen directeur. De Franstalige Brusselaar Jean-Pascal Robiéfroid (46 j.) moet van de organisatie "een betere gesprekspartner maken voor de aandeelhouders-klanten-toeleveranciers-concurrenten". Zo complex is de verhouding tussen de CIM-leden. De organisatie is immers een trefpunt van samenlopende en conflicterende belangen. Ze ontstond in 1971 als een gezamenlijk initiatief van alle Belgische mediagroepen, reclamea...

Na een wat woelige periode heeft het Centrum voor Informatie over de Media ( CIM) een nieuwe algemeen directeur. De Franstalige Brusselaar Jean-Pascal Robiéfroid (46 j.) moet van de organisatie "een betere gesprekspartner maken voor de aandeelhouders-klanten-toeleveranciers-concurrenten". Zo complex is de verhouding tussen de CIM-leden. De organisatie is immers een trefpunt van samenlopende en conflicterende belangen. Ze ontstond in 1971 als een gezamenlijk initiatief van alle Belgische mediagroepen, reclameagentschappen, aankoopcentrales en adverteerders. Ze streefden meer efficiëntie na bij de verdeling van de op de Belgische markt beschikbare reclamegelden (nu zowat 50 miljard frank per jaar). De CIM doet dat via onderzoek naar kijk-, hoor- en leesbereik en kreeg daar van de leden het monopolie op. De jaarlijkse CIM-cijfers zijn bepalend voor de reclame-inkomsten van de media. "De aandeelhouders zijn onze opdrachtgevers en klanten/concurrenten tegelijk. Ze kijken nauwlettend toe. Iedereen heeft belang bij een grootst mogelijke eensgezindheid omtrent de nauwkeurigheid van de metingen," onderstreept Robiéfroid. Als directeur staat hij op neutraliteit. Hij laat zich niet verleiden tot indringende beschouwingen over evoluties in het Belgische adverteerders- en medialandschap. Dat de verschraling zich voortzet, kan hij evenwel niet ontkennen. Vooral in de Franstalige krantenwereld zet de trend zich door, nu de groep Rossel ( Le Soir) de groep Vers L'Avenir (La Libre Belgique en La Dernière Heure) in zijn greep krijgt. Tussen 1989 en 1992 was Robiéfroid commercieel directeur bij Vers L'Avenir en in die hoedanigheid ook beheerder bij CIM. "Wellicht hebben we de belangrijkste verschuivingen gehad. Maar zeker zijn we nooit. Na elke concentratie zien we nieuwe bewegingen, al dan niet via buitenlandse allianties," schetst Robiéfroid, die zelf het slachtoffer werd van een fusie. Van 1992 tot 1996 was hij algemeen directeur van Editions du Lombard. Toen eind 1996 het Franse Dargaud Editeurs het Waalse uitgeversbedrijf opslokte, deelde Parijs er de lakens uit. Robiéfroid werd zelfstandig consultant voor onder andere Régie & Media Belge, de Brusselse regering en publiciteitsagentschappen. De handelsingenieur van UCL begon zijn loopbaan in 1978 bij marktonderzoeksbureau Sobemap, dat studiewerk verrichtte voor CIM. Hij werd er adjunct-directeur en had gerenommeerde internationale adverteerders in portefeuille. De toenemende internationalisering van het reclamegebeuren heeft volgens Robiéfroid in deze vroegere Franstalige bastions gezorgd voor een nieuw evenwicht in het voordeel van de meertalige Vlamingen. Zelf heeft Robiéfroid (met een nipte meerderheid verkozen) een spoedcursus Nederlands achter de rug. Het noorden van het land weegt nu eenmaal steeds zwaarder voor adverteerders en reclamegeld.