Milton Keynes (GB).
...

Milton Keynes (GB).Op de hoofdcampus van de Britse The Open University is het onwezenlijk rustig. Van een studentikoze drukte is in Milton Keynes, een uurtje ten noorden van Londen, geen sprake. Dat terwijl de universiteit elk academiejaar toch meer dan 200.000 studenten, onder wie een 600-tal Belgische, telt. Niemand die er zich druk om maakt. De Open University profileert zich immers als de enige universiteit ter wereld die uitsluitend onderwijs op afstand aanbiedt. Op de campus doen de 3000 werknemers aan research, ontwikkelen ze cursussen of verzorgen ze de administratie. Maar doceren voor volle auditoria is er niet bij. Wel kan elke student rekenen op persoonlijke begeleiding om zich door het cursusmateriaal te werken, "omdat het menselijke contact een essentieel onderdeel van het leerproces blijft", zegt Robin Steinham, de projectleider voor het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën. Flexibele opleiding.De universiteit, opgericht in 1969 door de toenmalige Britse eerste minister Harold Wilson, wil op die manier kwaliteitsvol universitair onderwijs toegankelijk maken voor een breed publiek. Dit concept van begeleid onderwijs op afstand bleek echter ook geschikt om drukbezette kaderleden een kwalitatieve MBA-opleiding aan te bieden. Daarom richtte de Open University in 1983 een Business School ( OUBS) op die drie programma's aanbiedt: een certificaat in management (eenjarig programma), een diploma in management (tweejarig programma) en een MBA (driejarig programma). De opleidingen zijn erkend door de Association of MBA's (AMAB). Jessica Mahill, woordvoerster van de OUBS: "Voor veel managers is traditioneel ex-cathedra onderwijs onvoldoende flexibel en te tijdrovend. Ons concept laat toe dat de manager om het even waar en wanneer - thuis of op reis, in het weekend of al pendelend - de cursussen kan verwerken." De grotere vrijheid ontslaat de student niet van de nodige discipline. Een vrij strak tijdsschema moet worden gevolgd om de opleiding, die van een niveau is als een gewone MBA-opleiding, tot een goed einde te brengen. De student kan wel rekenen op een persoonlijke begeleider. De studenten worden ook eenmaal per jaar voor enkele dagen op een van de Europese campussen verwacht om aan een seminarie deel te nemen. Sinds de oprichting in 1983 tekenden ongeveer 125.000 kaderleden uit 30 landen in op de opleidingen van de OUBS. Bedrijven als Belgacom of IBM raden de opleiding aan hun kaderpersoneel aan. Ruim 80% van de studenten kan rekenen op zijn werkgever om de opleiding te financieren (130.000 frank voor het certificaat, 300.000 frank voor het diploma en 600.000 frank voor de MBA). IBM sponsort zelfs mensen uit andere bedrijven en sectoren die een opleiding volgen, om de eigen mensen te voeden met nieuwe ideeën. Concurrentie.In een markt waar de vraag naar MBA-opledingen fel toeneemt kan de OUBS een jaarlijks groeicijfer van 10% voorleggen. Maar ook de concurrentie neemt overhand toe. Steinham: "De interesse van anderen om ons concept over te nemen groeit. Vaak doen ze dat om te besparen op bakstenen. Dat is een verkeerd uitgangspunt. De toegevoegde waarde zit in aangepaste cursussen en een persoonlijke begeleding. Dat vraag veel investeringen."Om de groei te bestendigen tracht de OUBS vaste voet aan de grond te krijgen in de VS en Europa via partnerships met andere universiteiten. Mahill: "We moeten harder werken om studenten aan te trekken."KDA