VRAGEN.
...

VRAGEN.De jongste jaren zijn er twijfels gerezen over de doeltreffendheid van de conventionele marketing. Meer en meer wordt marketing benaderd door multidisciplinaire klantgerichte teams waarin ook de afdelingen productontwikkeling, productie en verkoop zijn opgenomen. Het doel is dichter bij de klanten te staan of die nu eindgebruikers zijn dan wel handelspartners. Er worden vragen gesteld over het productmanagement en het marktaandeel, de sterke drang tot omzet van de verkoopafdeling, de traditionele afzetmarkten, de technisch georiënteerde productontwikkeling en de communicatie met de klanten via reclame in de media.FACTOREN.De rol van de marketing wordt veranderd door een aantal bijkomende factoren :Het grotere belang van de dienstverlening beïnvloedt de marketing. In het middelpunt staat niet meer alleen het product, maar wel de combinatie van product en service.Informatietechnologie en computernetwerken maken het mogelijk dat alle werknemers binnen een onderneming toegang hebben tot informatie die vroeger slechts voor de deskundigen van de marketingafdeling beschikbaar was. In de komende jaren zullen vooral Intranetten wezenlijke veranderingen brengen in de informatie- en organisatiestructuren van bedrijven. Marketing via Internet komt op gang, al zal men in een eerste fase nog ervaring moeten opdoen. De kans op verschuivingen van afzetmarkten is groot. De toename van direct marketing van ondernemingen (elektronisch of conventioneel) biedt vele mogelijkheden, en vormt een tegenpool voor de stroeve werkwijze van winkels.De snelle productie vormt een nieuwe uitdaging voor een flexibele marketing.POSITIONERING.Er komt een nieuwe positionering voor de marketing :De organisatie van bedrijven verandert fundamenteel naar meer flexibiliteit en klantgerichtheid. Dit kan niet bereikt worden met een conventionele marketing.Er bestaan niet langer geïsoleerde marketingstrategieën, maar wel bedrijfsstrategieën.Organisaties zijn niet langer statisch ; hun dynamiek ligt in tijd- en projectverplichtingen.Een beslissende invloed gaat uit van de kennis over en de directe communicatie met de klanten.De beheersing van informatie- en computertechnologie vormt een basis.De internationalisering dicteert : "Think global, act local". Een bindende, allesomvattende marketingtheorie bestaat niet. Een bedrijf moet zelf een leerproces doormaken om zijn marketing te bepalen en te structureren.Bron : Trendletter 8/96.