Het vertrouwen bij de marketeers is na twee magere jaren terug. Dat blijkt uit de achtste Jaarlijkse Marketing Enquête. The House of Marketing peilt daarin naar het vertrouwen op basis van de verwachtingen over de marketingbudgetten, het aantal projecten en de omvang van de marketingdepartementen. De vertrouwensindex staat nu op 25 procent, fors hoger dan de 6 procent van 2010 en de 9,5 procent van 2009. De marketeers verwachten dat de budgetten fors toenemen, evenals het aantal projecten. Het aantal mensen dat in de marketingteams werkt, zal w...

Het vertrouwen bij de marketeers is na twee magere jaren terug. Dat blijkt uit de achtste Jaarlijkse Marketing Enquête. The House of Marketing peilt daarin naar het vertrouwen op basis van de verwachtingen over de marketingbudgetten, het aantal projecten en de omvang van de marketingdepartementen. De vertrouwensindex staat nu op 25 procent, fors hoger dan de 6 procent van 2010 en de 9,5 procent van 2009. De marketeers verwachten dat de budgetten fors toenemen, evenals het aantal projecten. Het aantal mensen dat in de marketingteams werkt, zal wellicht niet zo snel toenemen. De marketeers volgen met een jaar vertraging de vertrouwensindex van de consumenten. Die kende in januari 2010 al een stijging ten opzichte van januari 2009. Voor Nicole Berx van The House of Marketing lopen de marketeers achter op de consumenten, terwijl ze eigenlijk zouden moeten aanvoelen wat de toekomst brengt. The House of Marketing stelt dat het voor marketeers steeds moeilijker wordt de consumenten te bereiken en hun aandacht te krijgen. De consumenten hebben meer macht gekregen en door de vele beschikbare media dreigt er een overaanbod aan informatie. Dat vraagt van marketeers een aanpassing. Dat is een uitdaging én een bedreiging. Jesse Claessens (The House of Marketing): "Er is veel meer informatie beschikbaar, er is veel meer kennis in de markt. De tijd dat de marketeers de consument iets konden wijsmaken, is voorbij." Sociale media zijn voor de marketeers 'hot'. In de enquête peilt The House of Marketing ook naar de buzzwords. Voor 78 procent is 'sociale media' belangrijk als buzzword, van dichtbij gevolgd door 'mobile marketing' en 'customer experience'. Driekwart van de respondenten verwacht in 2011 meer geld uit te geven aan de digitale media. De sociale media worden voor de marketeers het belangrijkste online-instrument. Op de vraag welke elementen er in de onlineen mobiele marketingmix moeten worden opgenomen, zette 70,2 procent de sociale media, voor websites (69,7 %) en search engine optimization (68,1 %). Maar als het op het gebruik van sociale media aankomt, is er nog veel te doen in de marketingafdelingen. Bijna 60 procent kent de return on investment van de sociale media niet. 55 procent heeft niet genoeg kennis over de mogelijkheden. 46 procent gebruikt die media niet om verkopen te genereren. De marketeers maken zich zorgen over de dalende trouw en de stijgende prijsgevoeligheid van de consumenten. The House of Marketing verwacht op basis van de resultaten een verschuiving in mediagebruik. Momenteel zijn de zogenaamde rented media (klassieke media, banners) het belangrijkste in de investeringen van de bedrijven. Over enkele jaren zal het zwaartepunt liggen bij de earned media, de sociale media. AD VAN POPPEL