Bij zijn aantreden als financieel directeur van Cofinimmo stelde Marc Hellemans dat de groei die de vastgoedbevak tot dan toe gekend had, voorbij was. Dat blijkt ook uit de cijfers. Het vastgoed in portefeuille daalde van 1,866 miljoen naar 1,852 miljoen vierkante meter. De reële waarde bleef praktisch gelijk op 3,3 miljard euro. De schuldgraad daalde met 49,18 procent naar het laagste peil in vijf jaar.
...

Bij zijn aantreden als financieel directeur van Cofinimmo stelde Marc Hellemans dat de groei die de vastgoedbevak tot dan toe gekend had, voorbij was. Dat blijkt ook uit de cijfers. Het vastgoed in portefeuille daalde van 1,866 miljoen naar 1,852 miljoen vierkante meter. De reële waarde bleef praktisch gelijk op 3,3 miljard euro. De schuldgraad daalde met 49,18 procent naar het laagste peil in vijf jaar. HELLEMANS. "De voortzetting van de strategie van mijn voorganger, huidig CEO Jean-Edouard Carbonnelle. Ik wil het bedrijf nog gezonder maken door de balans te verstevigen. Dat doen we op een bijzonder creatieve manier. Zo gaven we voor 191 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit, een unieke operatie in België. Voorts moest ik onderhandelingen voeren over de herfinanciering van kredietdossiers ten belope van 300 miljoen euro. De sanering van de balans is noodzakelijk voor we overgaan tot de verdere diversificatie van de vastgoedportefeuille. Het is dus een onderdeel van onze grondige strategische diversificatie. Eerst financiële rust brengen en dan de grote sprong voorwaarts." HELLEMANS. "Klopt. We zoeken nieuwe markten op. In Nederland zijn we op zoek naar partners voor investeringen in de zorgsector. Ook in Duitsland kan je momenteel formidabele investeringen doen." HELLEMANS. "Ja. De prijzen zijn te hoog en er zijn te veel concurrerende investeerders. Het buitenland is gewoon interessanter in de zorgniche. Toch vergeten we onze klassieke thuismarkt niet. In België hebben we voor 70 miljoen euro investeringen in de pijplijn zitten, een derde van het totaal. Dat gaat helemaal naar de reconversie van twee kantoorgebouwen naar residentiële projecten. Met succes. Over driekwart van ons gebouw in Woluwe is al een compromis gesloten. Voor ons gebouw in de Leopoldwijk is al voor 40 procent een contract getekend." HELLEMANS. "Het gaat over gebouwen die we sowieso hadden moeten renoveren. In dat geval is het -- gezien de grote leegstand in en rond Brussel -- beter ze van de hand te doen als woning. Dat is een defensieve keuze, en defensief is onze strategie. Kantoren vormen nu eenmaal een te groot risico." HELLEMANS. "Ja, op het eerste gezicht. Maar het gaat telkens om aan een specifieke gebruiker verbonden verhuurcontracten die geïndexeerd zijn. Dat staat garant voor een stevige cashflow op een lange termijn. Defensief, dus. We willen het deel van de zorg nog omhoog, van 35 naar 40 procent. Dat zal dan op termijn dan even groot zijn als dat van kantoren, nu nog 46 procent." HELLEMANS. "Dat beperkt hij tot het minimum. We werken al dertien jaar samen. Het onderlinge vertrouwen en respect voor de autonomie zijn bijzonder groot." H.B."Eerst financiële rust brengen, en dan de grote sprong voorwaarts"