Gewone mensen die in de apotheek diagnostische kits kopen, zelf het onderzoek doen en de resultaten via hun smartphone naar de dokter doorsturen. Het is een van de scenario's die het nieuwe bedrijf miDiagnostics over een jaar of vier werkelijkheid wil zien worden. Over twee jaar moet duidelijk zijn dat miLab, hun doe-het-zelf-lab-op-een-chip, precieze resultaten kan geven in een breed gamma van medische onderzoeken. MiLab zal voor 10 tot 20 euro een volledig bloedonderzoek kunnen doen in tien tot vijftien minuten, verwacht Luc van den hove, de CEO van imec, dat al jaren aan het project werkt. Het project kan ook de gezondheidszorg in de derde wereld, waar smartphones wijdverbreid zijn, drastisch verbeteren.
...

Gewone mensen die in de apotheek diagnostische kits kopen, zelf het onderzoek doen en de resultaten via hun smartphone naar de dokter doorsturen. Het is een van de scenario's die het nieuwe bedrijf miDiagnostics over een jaar of vier werkelijkheid wil zien worden. Over twee jaar moet duidelijk zijn dat miLab, hun doe-het-zelf-lab-op-een-chip, precieze resultaten kan geven in een breed gamma van medische onderzoeken. MiLab zal voor 10 tot 20 euro een volledig bloedonderzoek kunnen doen in tien tot vijftien minuten, verwacht Luc van den hove, de CEO van imec, dat al jaren aan het project werkt. Het project kan ook de gezondheidszorg in de derde wereld, waar smartphones wijdverbreid zijn, drastisch verbeteren. "Van de 3600 voorstellen voor investeringen die ik tot nog toe gehad heb, is dit echt het mooiste", zei Marc Coucke, die zijn bedrijf Omega Pharma eerder dit jaar verkocht aan Perrigo. "Waarschijnlijk is dit de hoogst gekapitaliseerde start-up ooit in België, maar ook de meest veelbelovende en met het grootste potentieel." MiDiagnostics krijgt 60 miljoen euro kapitaal mee. Coucke tekent voor 29,5 miljoen, Michel Akkermans (ex-Clear2Pay, ex-S1) voor 12,5 miljoen, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV voor "iets meer dan 10 miljoen", imec voor 8 miljoen en Johns Hopkins, de grootste Amerikaanse medische universiteit, voor de rest. Een aandelenverdeling is niet bekendgemaakt, maar volgens Filip Merckx, de CFO van imec, houden imec en Johns Hopkins een stevige blokkeringsminderheid. "Time is not our friend", waarschuwde Michel Akkermans, die stressvolle weken achter de rug heeft omdat hij de instap in miDiagnostics combineerde met de uitstap uit Clear2Pay. Alle partijen feliciteerden zich dat de deal met slechts drie financiers geregeld is -- en dan nog voor zo'n groot bedrag. "Wij wilden een startbaan die voldoende breed was om dit tot een goed einde te brengen", zei Akkermans. Hij bracht drie dagen op Johns Hopkins door voor hij zich engageerde. De Amerikaanse deelname is belangrijk voor de validatie -- de universiteit beschikt over grote biobanken voor testmateriaal -- en voor de goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration. De 60 miljoen zou moeten volstaan om de eerste twee jaar te overbruggen. Daarna moet er vers geld komen om miLab ook werkelijk als product in de markt te zetten. Dat kan dan komen van partnerships met, meest waarschijnlijk, diagnosticabedrijven. Marc Coucke, Akkermans en PMV rekenen erop dat er voortijdig nog meer geld nodig kan zijn. "Wij gaan die 60 miljoen zo goed mogelijk benutten, maar dit mag niet mislukken bij gebrek aan middelen." Akkermans zei dat de investeerders het "nodige pragmatisme" en "flexibiliteit" aan de dag zouden leggen. "Omdat de groep zo beperkt is, kunnen we flexibel zijn", zei Coucke. "Als we hier met zijn tienen zouden staan, wist je al dat er in de volgende ronde problemen zouden zijn." "We hebben al veel bouwblokken. De volgende stap is die te integreren op een chip en dan het platform te valideren", zei Luc Van den hove van imec. Hij verwacht dat de integratie achttien maanden in beslag zal nemen, met daarna zes maanden voor de validatie. De intellectuele rechten én de onderzoekers blijven bij de twee onderzoeksinstellingen, die wel licenties inbrengen. Volgens Peter Peumans, programmadirecteur Life Science Technologies van imec, die het project onder zijn hoede heeft, werken bij imec ongeveer 30 voltijdsequivalenten aan het project en nog eens zoveel bij Johns Hopkins University, dat vlot bereikbaar aan de Amerikaanse Oostkust ligt. MiDiagnostics zal 50 medewerkers aanwerven, beloofde Luc Van den hove. Twee derde van hen zal in Leuven werken, waar ook het hoofdkwartier gevestigd is, en een derde in de VS. Volgens Filip Merckx is sinds september aan de aankondiging gewerkt, met als grootste bekommernis de audit van de octrooisituatie. "We mogen zeggen dat we een voorsprong hebben. Niemand zit zelfs in de slipstream", zei Marc Coucke. De nieuwe firma zal zich bezighouden met de verdere ontwikkeling en het vermarkten van het lab-op-een-chip. Zij vormt de interface tussen de onderzoekers en de markt en moet de onderzoekers onder meer adviseren over de vraag welke specifieke tests moeten worden ontwikkeld. MiLab wordt dan wel een generisch platform, toch zal de Amerikaanse FDA elk type test afzonderlijk toetsen op zijn nauwkeurigheid, waarschuwde programmadirecteur Peter Peumans. Ondertussen kunnen we beginnen te dromen van een nieuw soort gezondheidszorg, die veel sneller en vooral proactief zal kunnen ingrijpen. Van den hove vergeleek het bezoek aan een dokter vandaag met de computers van 40 jaar geleden: je kon je ponskaarten afgeven en twee dagen later terugkomen voor het resultaat. "Tussen 1950 en 2010 is de functionaliteit van halfgeleiders een miljard keer beter geworden. Eenzelfde evolutie zullen we zien in het domein van de medische diagnostiek", voorspelde hij. MiLab is, in tegenstelling tot Biocartis, gebaseerd op chiptechnologie. Dat maakt het mogelijk testkits ter grootte van een SD-kaart te maken, maar ze moeten dan wel in hoge volumes worden geproduceerd. Coucke onderstreepte dat om die volumes te halen, ook bij de gebruikers een gedragsverandering nodig zal zijn. BRUNO LEIJNSEWe kunnen beginnen te dromen van een nieuw soort gezondheidszorg, die veel sneller en vooral proactief zal kunnen ingrijpen.