Het Prins Albertfonds stuurt al 25 jaar elk jaar een twintigtal kandidaten op stage bij een Belgisch bedrijf in het buitenland. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting voerde Trends een enquête uit over de deelnemers.
...

Het Prins Albertfonds stuurt al 25 jaar elk jaar een twintigtal kandidaten op stage bij een Belgisch bedrijf in het buitenland. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting voerde Trends een enquête uit over de deelnemers. Het vooroordeel dat 'een job in het buitenland' iets voor mannen is, klopt. Maar een op vier is vrouw. 44 procent van de deelnemers is tussen de 25 en 34 jaar, 42 procent tussen de 35 en 44. Vooral China (14 procent), de Verenigde Staten (12 procent) en Brazilië (12 procent) doen het goed. De drang om in het buitenland te werken, zit velen in het bloed: voor 58 procent was de stage via het Prins Albertfonds niet de eerste buitenlandse werkervaring. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt vooral duidelijk bij de motivatie. 73,7 procent van de mannen zag het project als een ideaal opstapje naar een buitenlandse carrière, bij vrouwen was dit slechts 41,7 procent. Waarom ze zouden overwegen om definitief in het buitenland te werken, antwoordt 60,5 procent van de mannen een aantrekkelijker loon, tegenover 16,7 procent van de vrouwen. Andere redenen zijn de betere groeimogelijkheden (65,8 procent van de mannen, 41,7 procent van de vrouwen) en de persoonlijke verrijking (55,3 procent van de mannen, 66,7 procent van de vrouwen). Drie vierde van de ondervraagde expats vindt dat er in het buitenland meer flexibiliteit is dan in België. Vier op de tien deelnemers vindt ook dat er meer creativiteit is. Over een aantal stellingen is zowat iedereen het eens. 82 procent vindt dat werken in een internationale omgeving met multicultureel management betere resultaten geeft. 98 procent is het erover eens dat een buitenlandse ervaring een positief effect heeft op een carrière en voor 90 procent is dat ook persoonlijk het geval. Nog eens 90 procent geeft bovendien toe dat werken in het buitenland de kijk op België en Belgische bedrijven veranderd heeft. 92 procent van de ondervraagden zegt ten slotte dat zijn verwachtingen zijn ingelost of zelfs overtroffen. En hoe kijken de buitenlandse collega's naar België? 66 procent van de expats geeft aan dat men een behoorlijk tot zeer positief beeld heeft van België als land. Over Brussel als Europese hoofdstad is dan weer 72 procent positief. In beide gevallen zegt een vierde van de ondervraagden dat de collega's Brussel en België niet kennen. Het positieve imago verkleint wanneer gepeild wordt naar de Belgische werkgever: nog 54 procent. Al gaat het pas helemaal de mist in wat de Belgische politieke situatie betreft: 44 procent van de deelnemers zegt dat zijn collega's een behoorlijk tot zeer negatief beeld hebben, 42 procent geeft aan dat ze geen idee hebben hoe het er hier aan toe gaat.