De Amerikaanse socioloog Michael Kimmel is hoogleraar aan de Stony Brook University en expert in genderstudies. In zijn jongste boek, Guy's Guide to Feminism, stelt hij dat vooral mannen kunnen bijdragen tot de gendergelijkheid op de werkvloer.
...

De Amerikaanse socioloog Michael Kimmel is hoogleraar aan de Stony Brook University en expert in genderstudies. In zijn jongste boek, Guy's Guide to Feminism, stelt hij dat vooral mannen kunnen bijdragen tot de gendergelijkheid op de werkvloer. MICHAEL KIMMEL. "Nee, mannen en vrouwen verschillen, maar je stelt de verkeerde vraag. Het punt is of mannen en vrouwen op de werkvloer gelijk zijn. Daarop is het antwoord ja. Uit onderzoek onder de studenten van businessscholen blijkt dat beide genders dezelfde dingen willen. Ze komen dus niet van Mars of Venus, maar van de planeet MBA. Die parallel kun je vertalen naar de werkvloer. Collega's -- mannen en vrouwen -- willen een succesvolle carrière uitbouwen en een goede balans tussen werk en privé. Die ambitie kunnen ze enkel realiseren als ze op dezelfde manier worden behandeld." KIMMEL. "De meeste mannen zeggen dat ze iedereen gelijk behandelen, maar in de praktijk is dat niet zo. Sommige mannen luisteren niet naar hun vrouwelijke collega's. Of ze luisteren wel, maar gaan daarna met hun ideeën aan de haal, alsof zij ze hebben bedacht. Of ze 'beschermen' vrouwen als die bepaalde uitdagingen willen aangaan. Die attitude moet eruit. "Maar mannen moeten vooral een andere, eerlijkere houding aannemen tegenover andere mannen. De meeste mannen behoren tot de zogenoemde sandwichgeneratie. Hun carrière eist veel van hun aandacht op, maar ze willen ook investeren in hun gezinsleven. Toch krijgen ze hun werk en hun privéleven vaak niet in evenwicht. Dat komt omdat ze niet eerlijk durven te zijn tegenover andere mannen. Ze nemen bijvoorbeeld geen ouderschapsverlof, omdat hun mannelijke collega's dan misschien denken dat ze zich niet voldoende inzetten voor hun baan. Zo ontstaan verkeerde verwachtingen en een cultuur die vrouwen op hun beurt verhindert dingen te realiseren. Als mannen meer met hun gezinsleven bezig kunnen zijn, krijgen vrouwen het evenwicht tussen werk en privé automatisch ook meer in balans." KIMMEL. "Zoals de vrouwenbeweging vrouwen hielp hun focus te verleggen van hun familie naar hun carrière, moeten ondernemingen mannen ondersteunen om het omgekeerde te doen. Mannen moeten hun mannelijke collega's laten weten dat hun familie belangrijk voor hen is." KIMMEL. "Door de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer wint iedereen. Onderzoek heeft aangetoond dat een goede balans tussen werk en privé van mannen en vrouwen leidt tot minder absenteïsme, een hogere productiviteit en meer tevredenheid. Extern draagt gendergelijkheid bij tot een betere reputatie voor de onderneming." Michael Kimmel spreekt op donderdag 25 april op het Jump Forum 2013 in Brussel, een jaarlijks evenement rond professionele gendergelijkheid. GOELE GEERAERT