Stilaan geraakt interim-management in België ingeburgerd, al blijft de begripsverwarring groot en de cijfers vaag. Het eerste jaarverslag van de prille beroepsvereniging Bima wil daarin verandering brengen. Trends keek het vooraf in.
...

Stilaan geraakt interim-management in België ingeburgerd, al blijft de begripsverwarring groot en de cijfers vaag. Het eerste jaarverslag van de prille beroepsvereniging Bima wil daarin verandering brengen. Trends keek het vooraf in.De voorbije twaalf maanden kende het fenomeen interim-management in België een spectaculaire groei van ruim 50 %. Gevraagd naar 50 % waarvan, moeten de drie bestuurders van de Belgian Interim Management Association ( Bima) toegeven dat ze geen volledig zicht hebben op het aantal actieve interim-managers. De cijfers beperken zich tot de managers die fungeren in opdracht van bureaus. Enkel bureaus kunnen lid worden van Bima, "solisten" niet (zie kader). "Op dit ogenblik tellen de drie aangesloten bureaus 65 lopende opdrachten," vertrouwt René Grootaert van Executive Temporary Services ( ETS) ons toe. "Vijf jaar geleden opereerden er in ons land hooguit een tiental professionele interim-managers. Dat aantal is ruim vervijfvoudigd." Ter vergelijking : bij onze Noorderburen werken voor de veertien aangesloten bureaus van de Nederlandse beroepsvereniging zowat 4000 interim-managers. Het totaal aantal, freelancers incluis, ligt enkele duizenden hoger. In Nederland stabiliseert de markt zich de jongste twee jaar, in België zit er nog flink rek in. Of botst het verschijnsel in onze contreien op de overwegend gesloten KMO-cultuur ? OVERHEID.Er doemen nog meer obstakels op. Een interim-manager onder de arm nemen, komt neer op het zichzelf toekennen van een brevet van onvermogen. Het lijkt dus logisch dat managers niet gauw geneigd zijn een beroep op hen te doen. Libert Van Riet van KPMG Interim Management kijkt ons aan met een blik van daar-hebben-we-het-weer : "Dat is één van de grove misverstanden die we onder meer met dit jaarverslag uit de wereld willen helpen. Een interim-manager vragen, betekent tijdelijke extra expertise in huis halen. Bedrijven worden geconfronteerd met zovele omgevingsveranderingen, dat het inhuren van gespecialiseerde hulp alleen maar van een volwassen aanpak getuigt. We merken trouwens dat ook de KMO's dat meer en meer inzien." In het jaarverslag is de impact van de KMO's slechts indirect te meten. Zowat 38 % van de opdrachtgevers zijn bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. De KMO's schuilen tussen de 42 % bedrijven in Belgische eigendom. De jongste tijd nemen ook de opdrachten in not for profit organisaties zoals ziekenhuizen opvallend toe (al goed voor 4 %). De overheid en de overheidsbedrijven halen 6 %. "In Nederland zorgt de openbare sector voor bijna een derde van de omzet," vult Grootaert aan. "Overheid en non-profit leveren er samen 52 % van de omzet van bijna 2,3 miljard frank. De opmars in België zal dus in niet geringe mate afhangen van wat de overheid doet." Alleen al de stad Amsterdam telt niet zelden 20 interim-managers in haar rangen. Maar hun positie wordt wel omstreden. In twee gemeenten, Zaanstad en Emmen, werden zeer recent de interim-managers an de deur gezet, wegens te duur en te weinig resultaat. In Emmen wordt zelfs een schadeclaim tegen het uitzendende bureau Moret Ernst & Young overwogen. PRIJSKAARTJE.Aanvankelijk gedijde het begrip als genadeloze trouble shooter bij acute crisissen. Het jaarverslag ontzenuwt dit pijnpunt : in amper 22 % van de opdrachten gaat het om crisismanagement. Het leeuwendeel is veranderingsmanagement. Licht Paul Chardome van Executive Interim Management ( EIM) toe : "Voor velen is vlug en adequaat veranderen levensnoodzakelijk. Veranderen wordt echter beter aanvaard van iemand die van buiten komt en geen rekening moet houden met de koninkrijkjes in een organisatie." Deskundigheidsmanagement maakt 20 % van de opdrachten uit. Vaak gaat het hier om functionele managers. Ze vallen buiten het algemeen managementniveau, waarop 33 % van de interimarissen fungeren. De resterende 22 % van de opdrachten betreft overbruggingsmanagement. Legt Chardome uit : "Dit komt onder meer bij opvolging voor, een duidelijk signaal dat we steeds vaker in familiale ondernemingen terechtkomen."Zelfs de dagprijs van de interim-manager staat in het jaarverslag. Het prijskaartje voor algemeen management overschrijdt al gauw de 35.000 frank. Exact de helft van de Belgische interim-managers strijkt meer dan 35.000 frank op, 12 % meer dan 45.000 frank (kosten van het bureau inclusief). Dat tikt mooi aan, want de gemiddelde duur bedraagt negen maanden.LDD