Dat is de bottomline van een studie uitgevoerd in opdracht van Hyatt Hotels & Resorts bij 622 Amerikaanse kaderleden en managers. Het onderzoek leverde enkele merkwaardige resultaten op. Zo acht zeven op tien ondervraagden vakantie - dat was in casu méér dan vijf opeenvolgende dagen weg van het werk - essentieel voor een persoonlijk evenwicht. Nog eens zes op tien noemt vakantie van cruciaal belang voor behoorlijke professionele prestaties. De managers en kaderleden appreciëren hun vakantiedagen dermate...

Dat is de bottomline van een studie uitgevoerd in opdracht van Hyatt Hotels & Resorts bij 622 Amerikaanse kaderleden en managers. Het onderzoek leverde enkele merkwaardige resultaten op. Zo acht zeven op tien ondervraagden vakantie - dat was in casu méér dan vijf opeenvolgende dagen weg van het werk - essentieel voor een persoonlijk evenwicht. Nog eens zes op tien noemt vakantie van cruciaal belang voor behoorlijke professionele prestaties. De managers en kaderleden appreciëren hun vakantiedagen dermate, dat 70% van hen één week vakantie zelfs niet voor 10% loonsverhoging zou willen ruilen. Ze zijn op hun vakantiebestemming ontspannen, eten er beter (64%), drinken al eens iets meer (60%) en hebben ook meer seks (53%). Maar ondanks al die positieve geluiden, neemt de helft van de ondervraagden lang niet alle vakantiedagen op. Hoe hoger de manager bovendien in een organisatie zit, hoe meer vakantiedagen hij niet "benut". En: bijna 30% zegde de afgelopen twaalf maanden een vakantie af of veranderde zijn plannen wegens problemen of onvoorziene omstandigheden op het werk. Werk en vakantie willen ook wel eens door elkaar lopen. Het onderzoek wijst namelijk uit dat 75% minstens één keer belt naar kantoor, 70% regelmatig het antwoordapparaat controleert en 54% tijdens de vakantie probeert om achterstallig werk in te halen. Wanneer begint u van de vakantie te genieten, vroegen de onderzoekers? Dat blijkt in de helft van de gevallen al te zijn na 24 uur. Meer dan 80% van de managers en kaderleden leeft na drie dagen in een voor hen ideaal vakantieritme. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de steekproefgroep (55%) er tijdens de vakantie begint van te dromen om zijn ontslag in te dienen of het veel rustiger aan te gaan doen. Die dromerij blijkt niet lang te zullen duren. Volgens 42% van de ondervraagden zijn de heilzame effecten van de vakantie al na vijf dagen volledig weggeëbd.De enquête peilde ook naar mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. De helft van de ondervraagden neemt niet alle vakantiedagen op, maar bij een uitsplitsing blijkt dat bijna 60% van de mannen elk jaar dagen "laten staan", bij vrouwen is dat 40%. "Wellicht interpreteren zij vakantie niet alleen als op reis gaan, maar ook als méér tijd maken voor het gezin," stelde Mark Walker, een psychiater die voor Hyatt Hotels & Resorts de studie duidde. Bovendien voelen méér dames zich schuldig ten overstaan van hun bedrijf wanneer ze met vakantie gaan. Terwijl 7% van de mannelijke ondervraagden toegeeft daar last van te hebben, bedraagt het percentage vrouwen met dit soort bedenkingen zowaar het dubbele. MARLEEN FYNHOUDT