Zelden is de kernboodschap van een halve bibliotheek boeken op het raakvlak van management en militaire strategie zo bondig samengeperst als in de titel van de citatenbundel Winnen zonder vechten (Lannoo/Scriptum, 1999, 128 blz.). Je kan pas spreken van een schrandere strategie als je je doelen bereikt zonder oorlog. Vreemd genoeg komt die pacifistische (maar niet naïeve) visie vaak van militairen. Zo luidt ook al de conclusie die Dany Jacobs maakt in zijn column over wat managers van militairen kunnen leren (zie blz. 114). We he...

Zelden is de kernboodschap van een halve bibliotheek boeken op het raakvlak van management en militaire strategie zo bondig samengeperst als in de titel van de citatenbundel Winnen zonder vechten (Lannoo/Scriptum, 1999, 128 blz.). Je kan pas spreken van een schrandere strategie als je je doelen bereikt zonder oorlog. Vreemd genoeg komt die pacifistische (maar niet naïeve) visie vaak van militairen. Zo luidt ook al de conclusie die Dany Jacobs maakt in zijn column over wat managers van militairen kunnen leren (zie blz. 114). We hebben die theorie getoetst aan enkele boeken, die niet alleen Jacobs' zienswijze bevestigen, maar vooral interessante én inspirerende lectuur vormen voor managers. Aan onze eerste leestip, Winnen zonder vechten, kleeft het nadeel van de bloemlezing. Het focust op historische sleutelfiguren, maar de conclusies en de rode draad worden aan de lezer overgelaten. Niet alleen de tips van beruchte veldheren - van Julius Ceasar, via de onvermijdelijke Napoleon tot generaal GeorgePatton - worden er beknopt belicht, ook verrassende protagonisten uit andere disciplines krijgen er een open doekje, tot filmregisseur Federico Fellini toe. Wie duidelijke casestudies met een ondubbelzinnige analyse verkiest, verwijzen we op de eerste plaats naar Krijgen is een kunst (Addison-Wesley-Longman, 1995, 314 blz.). Robert Ogilvie komt zeker niet als een doetje over in zijn zoektocht naar leerzame denkkaders die de manager kan halen uit de militaire geschiedenis. Maar ook hier staat slim vechten voorop. Indrukwekkend bij dit boek is het brede spectrum van militaire inzichten én de glasheldere overheveling ervan naar efficiënt management. Ook Corporate Combat (Nicholas Brealey Publishing, 1999, 288 blz.) van de voormalige legerofficier en marketeer Nick Skellon puurt lessen uit de militaire geschiedenis en past ze toe op hedendaags management. Skellon hamert op het belang van een sterkte-zwakteanalyse, zowel van jezelf als van de vijand (of concurrent) en geeft pittige voorbeelden van onder meer Microsoft, Wal-Mart en Honda. Deze selectie kan moeilijk anders afgesloten worden dan met hét militaire oerboek, De kunst van het oorlogvoeren (Kosmos, 1999, 290 blz.), dat de zowat 2500 jaar oude lessen bevat van de Chinees Sun Tzu. Zijn huidige populariteit dankt het boek wellicht aan zijn eenvoud en de verrassend hedendaags klinkende noden voor een organisatie: die moet flexibel, snel aanpasbaar zijn, een welomschreven doel hebben en de stappen baseren op goed geanalyseerde gegevens. Niet alleen ondernemers pronken graag met dit werk, ook Mao ging er prat op dat hij de macht had veroverd dankzij de inzichten van Sun Tzu. Luc De Decker n