Duurzaam
...

DuurzaamPresident-directeur I.L.G. van Melle van de gelijknamige Nederlandse snoepfabrikant wil vanuit een verregaande bekommernis voor het milieu de onderneming op een hoger niveau tillen. De zorg voor een duurzame relatie met de natuur moet zich weerspiegelen in een voorbeeldig personeelsbeleid, empowerment, organisatorische efficiëntie en permanente kwaliteitsverbetering. Van Melle houdt het niet bij woorden alleen. De snoepgigant schakelt geleidelijk over op natuurlijk gewonnen energie en plantte al meer dan 1000 ha bomen om het milieu-effect van het resterende energieverbruik enigszins te compenseren. Verklaart de topman : "Wij menen dat indien wij tien jaar lang ongeveer tien procent van ons investeringsbudget aan milieumaatregelen besteden, wij een heel eind duurzaam moeten kunnen zijn. (...) Het is mijn persoonlijke overtuiging dat dit streven niet alleen een extra stimulans voor een belangrijke meerderheid van onze medewerkers betekent, maar dat wij geleidelijk zakelijke en kostprijstechnische voordelen zullen gaan genieten, waar wij in deze fase nog een klein deel van onze winstgevendheid voor dit doel opofferen." Deze merkwaardige getuigenis vinden we tussen een reeks andere verrassende voorbeelden in Spiritueel leiderschap. Toen we de titel zagen, dachten we aan een zoveelste New Age-manifest. De naam van de uitgever, Kluwer Bedrijfswetenschappen, maakte evenwel nieuwsgierig. In deze imprint verschijnen enkel no nonsense-managementboeken of alleszins uitgaven die onder die brede noemer gerangschikt kunnen worden. Ook dit boek richt zich uitdrukkelijk, zij het niet uitsluitend, tot managers. Juist zij hebben spiritueel leiderschap nodig om zich boven de actuele rat race te kunnen verheffen en duurzaam zakendoen te prefereren boven het kortetermijngekonkel. De auteur, de Amsterdamse psycholoog Erik van Praag, legt zich na een loopbaan waarin hij onder meer onderzoeker en manager was, nu toe op organisatieadvies en training. Onlangs organiseerde hij aan de grachtengordel een congres met dezelfde titel. Topondernemer Van Melle was er ook alweer bij en legde uit hoe hij na een midlifecrisis een gedaanteverwisseling onderging van traditionele tot spirituele manager. Naast zijn milieuzorg, wijdde hij hoofdzakelijk uit over zijn vernieuwde personeelsbeleid, dat nu vergezeld gaat van ernstige enquêtes. Ondanks enkele pregnante getuigenissen hadden we talloze keren de neiging het boek lang voor het slot definitief dicht te klappen. Alleen de onderliggende visie en enkele praktische tips weerhielden ons ervan. Het probleem schuilt in van Praags oeverloze verwijzingen naar allerhande symbolische en spirituele romans, mystiek en religies. Hij wikkelt zijn goed bedoelde boodschap in zo'n dikke laag esoterie en schimmig New Age-jargon, dat hij de lezende managers wel erg op de proef stelt. Alleen in het laatste deel van het boek uit hij zich directer en concreter. Daar onderzoekt hij hoe spirituele leiders gevormd kunnen worden. Ook het onderzoek naar zelfkennis komt goed uit de verf. Zelfinzicht fungeert overigens als fil rouge in dit toch wel te zweverige werk. LDD Erik van Praag, Spiritueel leiderschap. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 260 blz., 1850 fr.