Verzorg de output
...

Verzorg de outputEen manager bereikt niet wat hij wil, maar alleen wat hij beloont. Zo luidt één van de pittigste steunpilaren die de ideeën moeten stutten die psycholoog-consultant-trainer Filip Vandendriessche uitschudt in De input-output manager. De uitgever noemt het een inspirerend boek met vernieuwende managementconcepten. Voor de lezer is het even wennen. Aanvankelijk graai je immers tevergeefs naar een centrale stelling. In een onophoudelijke stroom serveert de auteur, die ook Social Skills doceert in het MBA-programma aan de KU-Leuven, losse ideeën en bondige didactische illustraties. Lange tijd is zo'n parabel ook het enige lichtbaken in de zoektocht naar enig houvast in het dobberbootje op de chaotische zee van tips, adviezen en aanzetten tot concepten. In die gelijkenis vertelt Vandendriessche hoe twee problemen in een nieuw gebouwd huis al dan niet werden opgelost. De eigenaars kregen af te rekenen met een lekkend dak en een onvoldoende krachtige verwarmingsinstallatie. Het verwarmingsprobleem werd zonder bijkomende kosten verholpen. Het dakt lekt echter al drie jaar en kost handenvol geld. Met de verwarmingsinstallateur hadden de bouwers een output afspraak. Met de aannemer en de architect hadden ze slechts een input overeenkomst. Input verwijst naar het middel (wat en hoe). Output slaat op het doel (waarom of waartoe). Het onderscheid vormt de sleutel tot het boek. De verwarmingsinstallateur had in zijn bestek niet alleen een technische beschrijving van de gebruikte materialen (de input) opgenomen, maar ook een keiharde garantie over het eindresultaat (de output). De aannemer daarentegen beperkte zich uitsluitend tot input en zweeg over output. Het gevolg was dat de bouwers voor alle bijkomende kosten opdraaiden. "Het probleem met output is dat die vaak zo vanzelfsprekend is, dat men er niet aan denkt hem expliciet te stellen," waarschuwt Vandendriessche. Meteen is de kernboodschap gesteld : een manager mag weliswaar de input niet verwaarlozen, maar hij moet zijn denken wel baseren op de output. Het input-output dilemma knoopt de talloze losse eindjes van het boek enigszins samen. Het vormt ook een uitstekend anker in het beloningsdebat. Vandendriessche wijst erop dat men vaak input beloont, terwijl men output wil bereiken : "Vele ondernemingen worstelen met het probleem dat hun beloningssysteem niet of onvoldoende afgestemd is op hun ondernemingsdoel. Soms is het zelfs zo, dat het beloningssysteem haaks staat op het doelstellingssysteem en verhindert de doelstellingen te bereiken." Meteen daarop volgt een kafkaëske illustratie : een adoptiecentrum moet zoveel mogelijk kinderen in goede gezinnen plaatsen, maar wordt vergoed naar rato van het aantal kinderen dat in de instelling verblijft. Het budget en het aantal stafleden worden op dezelfde basis bepaald en dus niet op basis van het aantal kinderen dat er geplaatst wordt. Het gevolg laat zich raden : de medewerkers waren niet zo ijverig om gezinnen te zoeken omdat ze daarmee als het ware hun eigen ontslagbrief tekenen. Conclusie ? Een wat bizar boek, maar wel boordevol nuttige doordenkertjes. LDD Filip Vandendriessche, De input-output manager. Lannoo/Scriptum, 123 blz., 595 fr.