Het Hof van Cassatie veroordeelde eind september het reglement van de Orde van Vlaamse Balies dat multidisciplinaire praktijken (structuren waarin advocaten nauw samenwerken met consultants, accountants en dergelijke) verbood. Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, meent dat dit een Pyrrusoverwinning is voor de multidisciplinaire praktijken, die werden opgericht door de Big Four van...

Het Hof van Cassatie veroordeelde eind september het reglement van de Orde van Vlaamse Balies dat multidisciplinaire praktijken (structuren waarin advocaten nauw samenwerken met consultants, accountants en dergelijke) verbood. Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, meent dat dit een Pyrrusoverwinning is voor de multidisciplinaire praktijken, die werden opgericht door de Big Four van de auditfirma's als tegengewicht voor klassieke advocatenkantoren. HUGO LAMON (ORDE VAN VLAAMSE BALIES). "We zitten nu in een vacuüm. We wilden met een aantal eenvoudige, transparante regels de structurele samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten verbieden. Maar het hof vond dit algemene verbod te weinig specifiek, omdat het niet duidelijk zou zijn welke verbanden we willen verbieden. Het verbod kon worden geïnterpreteerd als een algemene beperking van de mededinging door een ondernemersvereniging, dus een inbreuk op het competitierecht dat kartelvorming verbiedt. "We zullen het reglement dus gedetailleerder maken, zoals Cassatie vraagt. Met andere woorden: ingewikkelder en minder doorzichtig."LAMON. "Als verdedigers van de rechtsstaat doen we wat Cassatie vraagt." LAMON. "Integendeel. Wij voelen ons gesteund door het Europees Hof van Justitie. Het hof bestempelt zo'n verbod inderdaad als een beperking van de mededinging, maar die kan worden toegelaten als ze op redelijke wijze een niet-economisch doel van algemeen belang wil bereiken. En het hof erkent dat de onafhankelijkheid en de partijdigheid van de advocaat, zijn beroepsgeheim en het verbod van belangenconflicten gerechtvaardigd zijn als argument om zulke maatregelen te nemen. Per beroepsgroep zullen we dus een reglement maken en maatregelen treffen die deze principes verdedigen." LAMON. "Neen. Hun problemen zijn op de eerste plaats een gevolg van de internationale verbanden waartoe ze behoorden. De Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act verbood de praktijken voor de Amerikaanse kantoren. Voor hun Belgische filialen werd het blijkbaar onhoudbaar om op hun eentje te overleven." LAMON. "De advocatuur heeft een lange traditie in zelfregulering. Zo bewaren we onze onafhankelijkheid tegen mogelijke politieke initiatieven die het beroep ondermijnen. We hebben de politiek niet nodig om de deontologie te handhaven." H.B. HB"We hebben de politiek niet nodig om de deontologie te handhaven."