Onlangs heb ik met mijn bedrijf een andere vennootschap overgenomen. Een van de belangrijkste afnemers van de overgenomen vennootschap dreigt ermee zijn contract te beëindigen vanwege de overname. Kan dat zomaar?

Niet zelden worden in commerciële afspraken tussen twee ondernemingen clausules over een controlewijziging (change of control) opgenomen. Een partij heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen als de controle over de andere partij verandert. De controle wijzigt bijvoorbeeld bij een overdracht van (de meerderheid van) aandelen.
...

Niet zelden worden in commerciële afspraken tussen twee ondernemingen clausules over een controlewijziging (change of control) opgenomen. Een partij heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen als de controle over de andere partij verandert. De controle wijzigt bijvoorbeeld bij een overdracht van (de meerderheid van) aandelen. Vaak worden zulke clausules ingelast vanuit een bekommernis om te weten "wie er aan de andere kant van de tafel zit". Bedrijven vinden het vervelend wanneer een belangrijke concurrent plots de eigenaar van een eigen leverancier of klant is geworden. Een clausule over een controlewijziging kan hier een oplossing bieden. Toch kunt u zulke clausules beter niet standaard opnemen. Wanneer u zelf de meerderheid van de aandelen in uw bedrijf wilt verkopen, zal de andere partij haar goedkeuring voor die overdracht moeten geven. Wat nu wanneer u zelf wordt geconfronteerd met een mogelijke beëindiging van een belangrijke overeenkomst van een bedrijf, omdat u de controle in die vennootschap hebt verworven? Eerst moet u nagaan of het contract met de klant of leverancier wel een beding over een controlewijziging bevat. Is dat niet het geval, dan kan de overname niet als grond voor een beëindiging worden ingeroepen. Bevat de commerciële overeenkomst wel zo'n bepaling, dan probeert u best via onderhandeling tot een oplossing te komen. Wanneer het overgenomen bedrijf echter een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen is, kunt u mogelijk de beëindiging vermijden. Bij die vennootschappen is een beding over een controlewijziging alleen geldig wanneer de algemene vergadering dit heeft goedgekeurd. Deze formaliteit wordt vaak vergeten. Wanneer de geldigheid van de clausule niet kan worden betwist, kunt u proberen de schade te verhalen op de verkoper van de aandelen. Normaliter verstrekt de verkoper enkele garanties in de overeenkomst van de aandelenoverdracht. Een van die garanties heeft traditioneel betrekking op de afwezigheid van change of control-bepalingen in de commerciële overeenkomsten die werden afgesloten door de overgenomen vennootschap. Bij een inbreuk op die garantie kunt u als koper van de aandelen een schadevergoeding eisen van de verkoper.Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.