Een jaar geleden wist Hans Palmers dat hij zich in zijn nieuwe functie aan een drukke periode mocht verwachten. Dat bleek nog een understatement te zijn. "Mijn vriendin en haar zoontje hebben me inderdaad minder te zien gekregen dan ze lief was. Ik had toen geen flauw besef dat we zo'n drukke periode tegemoet gingen. Bij Agency.com werken momenteel ongeveer 85 mensen, terwijl dat er een jaar geleden nog maar 65 waren. Mijn eigen onlineproductiedepartement zag het aantal werknemers aangroeien van 20 naar 40. Ik wist niet dat het zo...

Een jaar geleden wist Hans Palmers dat hij zich in zijn nieuwe functie aan een drukke periode mocht verwachten. Dat bleek nog een understatement te zijn. "Mijn vriendin en haar zoontje hebben me inderdaad minder te zien gekregen dan ze lief was. Ik had toen geen flauw besef dat we zo'n drukke periode tegemoet gingen. Bij Agency.com werken momenteel ongeveer 85 mensen, terwijl dat er een jaar geleden nog maar 65 waren. Mijn eigen onlineproductiedepartement zag het aantal werknemers aangroeien van 20 naar 40. Ik wist niet dat het zo snel zou gaan, maar we hebben iedereen die hier momenteel rondloopt simpelweg broodnodig." Een belangrijke mijlpaal dit jaar was de sollicitatiecampagne die Agency.com op Second Life voerde. "Ik durf gerust te spreken van een mijlpaal in de geschiedenis van het agentschap. Bezoekers konden op een exotisch eiland solliciteren naar een job bij Agency.com. Dat leverde een 50-tal sollicitaties op, waarvan we 17 kandidaten effectief aangeworven hebben." Tijdens de afgelopen 365 dagen hebben bestaande klanten vaker een beroep gedaan op Agency.com en hebben nieuwe klanten zich aangemeld. Palmers: "Heel wat grote namen zijn klant bij ons. Ik noem voor de vuist weg: Delhaize, Nivea, Eurostar, Telenet, Haägen Dazs, Alpro Soya." Vorig jaar kreeg Hans Palmers de opdracht het productiedepartement te reorganiseren, kwestie van dat zo efficiënt mogelijk te laten draaien. "Die opdracht is geslaagd, we hebben een interne reorganisatie doorgevoerd waarbij de klemtoon op 'knowledge management' lag. Iedereen kent nu zijn taak binnen de organisatie, die nu een sterk geheel vormt. De interne structuur is geoptimaliseerd, waarbij de 40 medewerkers in 8 competentieteams zijn ondergebracht." Tijdens het afgelopen jaar viel het Hans Palmers op dat de klanten enerzijds kortere deadlines vragen, terwijl anderzijds de projecten steeds complexer worden. "Tegelijk nemen de mogelijkheden op technologisch vlak toe, wat ons toelaat om opdrachten toch binnen de gevraagde termijnen af te werken. Het is een bekend fenomeen in onze business dat evoluties steeds sneller verlopen." Over de toekomst durft Hans Palmers zich niet uit te spreken. "Madame Soleil met haar glazen bol zou me een handje kunnen toesteken, maar die is helaas nog steeds onvindbaar", lacht hij. "Onze sector wordt gekenmerkt door een geringe visibiliteit, wat het maken van projecties voor de toekomst aanzienlijk bemoeilijkt. Ik ga ervan uit dat we op zowat alle vlakken nog verder kunnen groeien. Wel moeten we ervoor zorgen dat die groei niet te snel verloopt, we mogen namelijk ons zelf niet voorbijsnellen. Kwaliteit blijft namelijk bij een bedrijf als het onze primeren." JSt