De werkgeversorganisaties en de christelijke en liberale vakbond mogen dan al hun goedkeuring hebben gegeven aan het interprofessioneel akkoord, het njet van het ABVV maakt dat de regering aan zet is. Aan Verhofstadt en de zijnen om nu te beslissen of het akkoord zal worden toegepast. Dat het sociaal akkoord de steun heeft van een meerderheid van de vakbondsleden, betekent volgens politicoloog Carl Devos ( UGent) echter niet dat het ontwerpakkoord integraal zal worden geha...

De werkgeversorganisaties en de christelijke en liberale vakbond mogen dan al hun goedkeuring hebben gegeven aan het interprofessioneel akkoord, het njet van het ABVV maakt dat de regering aan zet is. Aan Verhofstadt en de zijnen om nu te beslissen of het akkoord zal worden toegepast. Dat het sociaal akkoord de steun heeft van een meerderheid van de vakbondsleden, betekent volgens politicoloog Carl Devos ( UGent) echter niet dat het ontwerpakkoord integraal zal worden gehandhaafd. "Alles hangt af van de eensgezindheid in de regering," zegt hij. "Mathematisch gezien krijgt het sociaal akkoord in alle vakbonden een meerderheid achter zich, maar de tegenstanders vormen wel de meest militante vleugel van de syndicale beweging." CARL DEVOS (UGENT). "In dat geval zal er een compromis gesloten moeten worden. Het wordt dus vooral uitkijken naar de reactie van de PS. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die zijn FGTB-achterban zomaar zal laten vallen. Bovendien mag je het gewicht van sociaal-economische materies anno 2005 niet onderschatten. Alle politieke partijen stellen zich vragen over hun ideologische lijn, en standpunten over het sociaal-economische beleid maken daar een cruciaal onderdeel van uit." DEVOS. "Voor het debat over het loopbaaneinde ziet het er in elk geval slecht uit. Bestaat er bij de sociale partners wel nog genoeg bereidwilligheid om hierover aan tafel te gaan zitten? Het wantrouwen tussen patronaat en vakbeweging was al groot tijdens de interprofessionele onderhandelingen en zal nu nog toegenomen zijn. En wat is de positie van de ABVV-toplui André Mordant en Xavier Verboven? Je kan je de vraag stellen of zij hun troepen de komende weken onder controle zullen kunnen houden. "Tijdens de discussie over het loopbaaneinde zullen immers veel fundamentelere vragen worden gesteld en is er een langetermijnvisie nodig. Dat is niet te vergelijken met een debat over ploegenarbeid en overuren."DEVOS. "De huidige situatie is heel verschillend. In 1993 lag er al een akkoord op tafel dat de regering had opgesteld. De relaties tussen een aantal ministers en de vakbonden verliepen ook hartelijker. De PS zat toen ook in de regering, maar het was makkelijker om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Iedereen wou dat België zou kunnen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie. Het Verdrag van Maastricht had zeer stringente normen opgelegd. Maar de Lissabon-normen kunnen nooit dezelfde wervende kracht veroorzaken." A.M."Mathematisch gezien krijgt het sociaal akkoord in alle vakbonden een meerderheid achter zich."