Saskia Van Uffelen, sinds enkele maanden de CEO van het technologiebedrijf Ericsson Belux, slaat in de media telkens opnieuw op dezelfde spijker: laat werknemers hun eigen baas zijn, geef hen de kans werk en privé met elkaar te verzoenen en zorg ervoor dat ze met plezier naar het werk komen. "De strategie van veel bedrijven reikt niet verder dan het volgende jaar. Daardoor wurmen ze zich opnieuw in het strakke keurslijf van nog meer kostenefficiëntie. Je kunt de elastiek maar zover rekken tot hij springt. Daarmee realiseer je geen duurzame omzetgroei en je biedt er werknemers al helemaal geen toekoms...

Saskia Van Uffelen, sinds enkele maanden de CEO van het technologiebedrijf Ericsson Belux, slaat in de media telkens opnieuw op dezelfde spijker: laat werknemers hun eigen baas zijn, geef hen de kans werk en privé met elkaar te verzoenen en zorg ervoor dat ze met plezier naar het werk komen. "De strategie van veel bedrijven reikt niet verder dan het volgende jaar. Daardoor wurmen ze zich opnieuw in het strakke keurslijf van nog meer kostenefficiëntie. Je kunt de elastiek maar zover rekken tot hij springt. Daarmee realiseer je geen duurzame omzetgroei en je biedt er werknemers al helemaal geen toekomstperspectief mee." SASKIA VAN UFFELEN. "Ik geloof niet dat het volstaat enkel te focussen op het welzijn van werknemers, want dan maak je ze gelukkig in een economisch model dat op zijn einde loopt. Bedrijven moeten daarom een duidelijke visie hebben op hun toekomst. Nieuwe technologie zal het zakenmodel van traditionele bedrijven onder druk zetten en bedrijven zullen concurrentie krijgen vanuit heel onverwachte hoek. "Ondernemingen moeten zich daarop voorbereiden door te bedenken wie hun concurrenten zijn in 2020. Dat vereist natuurlijk een hele nieuwe manier van denken, maar zo hou je je werknemers wel een duidelijk doel voor ogen en verdwijnt de onzekerheid over de toekomst. En door werknemers vervolgens meer zuurstof te geven, krijgen ze de ruimte om met innovatieve ideeën een antwoord te bieden op de toekomstige uitdagingen." VAN UFFELEN. "Door iedereen CEO te maken van zijn eigen verantwoordelijkheden, hoe groot of klein die ook zijn. Ik heb mijn werknemers duidelijk gemaakt dat we drie dingen niet onder controle hebben: de economie zal zich niet plots drastisch hervatten, de financiële middelen zullen beperkt blijven en ik kan de regels van de bedrijfsgroep niet veranderen. Maar daarbuiten moeten werknemers wel de mogelijkheid krijgen zelf een invulling te geven aan hun baan en die zelf te regelen. "Het maakt mij niet uit wanneer en waar mijn assistente werkt, zolang het werk maar gedaan is. Bij een technische interventieploeg ligt dat natuurlijk veel moeilijker. Ik kan een klant niet vertellen dat hij een dag moet wachten op een reparatie, omdat de hersteller thuis werkt. Maar die mensen kunnen wel zelf hun planning opstellen." VAN UFFELEN. "Ondernemingen moeten de omslag durven te maken van een hiërarchische naar een vlakke organisatiestructuur. Zo geef je werknemers autonomie, stimuleer je hen om meer samen te werken met andere teams en krijgen innovatieve ideeën de kans om naar boven te komen. Toch is het niet altijd makkelijk om stakeholders en aandeelhouders daarvan te overtuigen. "Daarom pleit ik ervoor om de raden van bestuur veel evenwichtiger samen te stellen. Nu bestaan die nog overwegend uit mannen met een respectabele leeftijd die zijn opgeklommen in de oude bedrijfscultuur en bijna allemaal vertrouwd zijn met dezelfde sector. Je moet al een CEO zijn met een duidelijke visie en veel overredingskracht om hen te overtuigen het roer radicaal om te gooien." SVEN VONCK