CQ Consultancy zoekt op de Belgische markt aandacht voor chemometrie.
...

CQ Consultancy zoekt op de Belgische markt aandacht voor chemometrie."Je moet het complexer en wiskundiger bekijken." Ivan Langhans van bvba CQ Consultancy houdt niet van slagzinnen als "keep it simple". Hij is van beroep chemometricus, een woord dat niet in de van Dale staat. Chemometrie staat voor het inschakelen van wiskunde, statistiek en informatica bij het onderzoeken van scheikundige problemen. "Bij chemische processen wordt enorm veel gemeten. Soms worden om de acht seconden metingen uitgevoerd. Dat leidt tot een stroom van complexe gegevens. Meestal wordt daar te weinig mee gedaan. Maar de chemische sector investeert enorm in apparatuur en mankracht. Om meer conclusies uit de gegevens te distilleren, heb je dus meer gevorderde technieken nodig."Chemometrie is in België nog grotendeels onbekend. De bakermat ligt in Scandinavië, maar ook in Nederland en Groot-Brittannië is chemometrie een vrij bekende activiteit. Elke chemiereus heeft wel een chemometricus in huis.CQ Consultancy mikt op de grote bedrijven die nog geen specialist in huis hebben. Een secundaire markt wordt gevormd door de kleinere bedrijven, voor wie een fulltime chemometricus te duur is. Chemie, farmacie, voeding en textiel zijn de sectoren waarin CQ Consultancy werkt. Namen van bedrijven noemt Ivan Langhans niet. Eén van de klanten is een garenspinner. Door een uitgebreidere data-analyse werden bepaalde productiefouten (garenbreuken) uitgeroeid.De bvba CQ Consultancy werd in september 1992 opgericht en heeft twee vennoten : Ivan Langhans en Kristine Ooms. Voor sommige opdrachten worden externe statistici ingeschakeld. De omzet bedroeg in 1995 vijf miljoen frank. "We moeten groter worden om de kosten te drukken. Maar echt groot worden we nooit, daarvoor is chemometrie een te specialistische tak. Ideaal is een conglomeraat met vijf externe consultants." Al zal die groei waarschijnlijk niet in België worden gehaald. Vier vijfden van de activiteiten gebeurt in het buitenland, vooral Nederland. Chemometrie impliceert immers kennis van de meest vertrouwelijke gegevens van het bedrijf. Geheimhouding wordt contractueel voorzien. "Vertrouwelijkheid is niet het primaire probleem. Bedrijven zijn zich te weinig bewust van de eigen kosten. Bovendien heerst de misvatting dat men het met behulp van wat software wel gauw even zelf kan doen." Volgens Ivan Langhans volstaat een tiende van de potentiële klanten in België om het bedrijf draaiende te houden.IVAN LANGHANS (CQ CONSULTANCY) In bedrijven heerst de misvatting dat men met behulp van wat software wel zelf de scheikundige problemen kan oplossen.