"In de praktijk is de keuze teruggebracht tot twee mogelijkheden: ofwel zet je je geld op een spaarboekje, ofwel ga je voor meer risicovol beleggen", zegt Jo Stremersch, partner bij de vermogensbeheerder Stremersch, Van Broekhoven & Partners. "Door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is het tussensegment grotendeels weggevaagd. In die context kiezen veel mensen voor de veiligste optie."
...

"In de praktijk is de keuze teruggebracht tot twee mogelijkheden: ofwel zet je je geld op een spaarboekje, ofwel ga je voor meer risicovol beleggen", zegt Jo Stremersch, partner bij de vermogensbeheerder Stremersch, Van Broekhoven & Partners. "Door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is het tussensegment grotendeels weggevaagd. In die context kiezen veel mensen voor de veiligste optie." Volgens Stremersch verklaart ook de fiscaliteit de almaar groeiende populariteit van de spaarboekjes in ons land. "De roerende voorheffing op termijnrekeningen bijvoorbeeld is tegenover enkele jaren geleden verdubbeld van 15 naar 30 procent. Ook dat is niet bepaald bevorderlijk voor de instroom van geld naar dat product." Heeft u tips voor mensen die geen of nauwelijks risico willen nemen? JO STREMERSCH. "De beste raad die ik kan geven, is geregeld - pakweg één keer per jaar - een financiële balans op te maken aan de hand van je inkomsten en vermogen en je schulden en uitgaven. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op hoeveel liquide middelen je nodig hebt. Je moet aan risicomanagement doen. Houd niet enkel rekening met de opbrengst, maar stel ook de vraag of de kosten die je maakt te verantwoorden zijn. Is het interessanter iets te kopen in plaats van te huren? Moet ik energiebesparende ingrepen uitvoeren aan mijn woning, of investeren in een elektrische wagen? De kostenkant is bij veel mensen wat onderbelicht, maar die kan wel een groot verschil maken." Hoeveel spaargeld moeten mensen opzijzetten? STREMERSCH."Veel hangt af van de individuele situatie van de spaarder. Het is wel altijd verstandig uit te gaan van je uitgaven. Om te anticiperen op noodgevallen zoals een ongeval of ziekte, raden we aan een bedrag opzij te zetten dat overeenkomt met één of anderhalf jaar van consumptie. Dat is de ijzeren spaarreserve. "Via de tool van de federale overheid Mypension.be kun je bekijken op welk wettelijk pensioen je recht hebt. Als je dat vergelijkt met je huidige inkomsten en je consumptiegedrag, kun je een gefundeerde inschatting maken van het bedrag dat je nog moet sparen. Wellicht doe je dat al deels via je beroepsactiviteit, met de opbouw van een aanvullend pensioen, of door je pensioen- of langetermijnsparen. Hoe dan ook brengt de discipline van regelmatig sparen je veel verder dan het nastreven van een hoger rendement met een bijhorend risico." Moeten spaarders hun geld spreiden over meerdere banken? STREMERSCH. "Noch voor de risicobeperking, noch voor het rendement biedt dat een overtuigende meerwaarde. Banken zijn via onderlinge kredietverlening zo met elkaar verweven, dat besmetting in geval van een financiële crisis vrijwel onvermijdelijk is. "Voor het rendement kun je eventueel wel inspelen op de verschillen tussen spaarrekeningen, maar je moet je afvragen hoe efficiënt dat is. Veel grootbanken bieden een servicepakket en een zeker comfort dat niet terug te vinden is bij kleinere spaarbanken, die dan wel weer een iets hoger rendement aanbieden. Als je echt over een groot bedrag beschikt dat je gedurende lange tijd volledig liquide wil houden, is het misschien wel verstandig dat over meerdere instellingen te spreiden."