LOONKOST EN FLEXIBILITEIT.
...

LOONKOST EN FLEXIBILITEIT.Na de herstructureringen van de voorbije jaren, zal de Gentse natvlasspinnerij Lys Liève zich beter moeten inpassen in een synergie met productieafdelingen in Roemenië, China en Oost-Duitsland. In 1996 verkocht Uniwear de Duitse vlasspinnerij Hiltex ("een gemiste kans" werd toen gezegd; de deelstaat Saksen kwam niet over de brug met de beloofde subsidies); nu stapt Uniwear terug binnen bij Hiltex met 600.000 Duitse mark in een kapitaalsverhoging van 6,6 miljoen mark. Hierdoor verwerft de groep een minderheidsbelang in een nieuwe vlasspinnerij (750 ton) die midden volgend jaar van start gaat, tegen de Poolse grens aan. In China bereikte Yves De Poorter vorige week een princiepsakkoord voor concrete plannen; machines van Lys Liève werden met dit doel verkocht. Uniwear plant in Shanghai een 100% buitenlandse investering met partners uit Hongkong. De Poorter: "Lys Liève maakt garen voor linnen van zeer hoge kwaliteit. Er zijn in de wereld slechts drie spinnerijen voor dit type superieure korte draad ( étouppe garen). We bedienen vanuit Gent de topmarkt van stoffenwevers voor ontwerpers genre Armani, Boss, Versace en dergelijke. Maar we willen nu ook naar het lagere segment van de markt gaan, dat uiteraard veel groter is. Faltin in Roemenië maakt 500 ton drooggesponnen garen voor dit marktsegment." Omdat Faltin ook 800 ton capaciteit bezit voor het natspinnen, verschuift een deel van de Gentse productie naar Roemenië. Lys Liève ligt echter op 50 kilometer van de beste vlasvelden ter wereld en heeft een stevige reputatie. "Het hogere gamma zal uit Gent blijven komen. Maar de loonkost weegt 25 tot 50% zwaarder in vergelijking met de buurlanden," zegt De Poorter. "Op 180 miljoen omzet bij Lys Liève ging er vorig jaar 96 miljoen naar lonen. Voor elke kilogram vlaslinnen moeten we in België 200 frank neertellen aan lonen, tegen 40 frank in China of Roemenië. Voeg daarbij dat de productiviteit bij Lys Liève technologisch een grens heeft bereikt. Bij natspinnen is vlas niet elastisch, het breekt zodra de machines sneller draaien."In de veronderstelling dat de regering- Verhofstadt loonkostverlagingen zou toestaan aan industrieën die laaggeschoolden in dienst nemen - en in ons land gaat het volgens een VEV-studie om 1,6 miljoen mensen zonder humanioradiploma - dan nog mist De Poorter de werknemersflexibiliteit van Groot-Brittannië of de VS. "Bij ons gaat het beleid er kennelijk van uit dat al die laaggeschoolden wel in de dienstensector terecht kunnen. Ik betwijfel dat. Intussen moet ik, om in dit type industrie competitief te blijven, rekening houden met het totale plaatje, de wereldmarkt. Als men dan, bovenop de klassieke handicaps op het vlak van de tewerkstelling, in dit land ook nog in de milieuwetgeving naar het absurde neigt... Men wil Lys Liève verplichten een waterzuiveringsinstallatie te bouwen voor bezinksels van honderd procent natuurlijke producten." De Europese vlasmarkt is 16.000 ton groot. Daarvan neemt Uniwear nu 1850 ton voor zijn rekening: Lys Liève 550 en Faltin 1300; volgend jaar komt daar 750 ton bij van Hiltex (maar daarin heeft Uniwear slechts een minderheidsbelang van 10%). Momenteel draait Lys Liève 200 miljoen omzet, die met Faltin erbij klimt tot 350 miljoen (deels supplementaire, deels vervangende omzet).Als China start, kan de vlasomzet in 2000 stijgen tot 600 miljoen frank. De Chinese vlasproductie is bestemd voor de Amerikaanse markt.Erik Bruyland