Het Groothertogdom blijft een fiscale schuilplaats voor vermogende Belgen", weet Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), advocaat aan de balie van Luxemburg en Brussel en docent aan de Luikse universiteit. "Het aantal mogelijkheden om ontwijkingsstructuren op te zetten, neemt wel sterk af. Het lijkt wel een schaakspel tussen de Belgische fiscalisten en de fiscus. Als België een achterpoortje sluit, weten zij er een ander te openen."
...

Het Groothertogdom blijft een fiscale schuilplaats voor vermogende Belgen", weet Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), advocaat aan de balie van Luxemburg en Brussel en docent aan de Luikse universiteit. "Het aantal mogelijkheden om ontwijkingsstructuren op te zetten, neemt wel sterk af. Het lijkt wel een schaakspel tussen de Belgische fiscalisten en de fiscus. Als België een achterpoortje sluit, weten zij er een ander te openen." Philippe wordt bestookt met vragen van gewezen klanten van vermogensplanners. Een uitbreiding van de Europese Bijstandsrichtlijn verplicht de Luxemburgse overheid gegevens over tak21- en tak23-verzekeringen uit te wisselen met België. Vanaf volgend jaar sluit het achterpoortje dat vorm gaf aan het businessmodel van Optima en andere vermogensbeheerders. Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen trokken geld aan voor die verzekeringsproducten met een termijn van acht jaar. Bij de uitkering stond de Belgische belastingadministratie machteloos, omdat de fiscale verjaringstermijn van zeven jaar was overschreden. Zwart geld werd zo witgewassen. "Vanaf 2017 zal het vanaf jaar één bekend zijn als een Belg zijn fortuin in een Luxemburgs verzekeringsproduct onderbrengt", zegt Philippe. "De uitwisseling van financiële gegevens wordt uitgebreid tot dat type van beleggingen. Gewezen klanten van die verzekeringsmaatschappijen hebben een immens probleem omdat ook bestaande structuren aan het licht komen. Ons advies is zo snel mogelijk een akkoord te sluiten met de fiscus." Volgend jaar sluit ook een ander achterpoortje. De Panama Papers brachten aan het licht dat heel wat juridische structuren met zetel in een belastingparadijs een Luxemburgse bankrekening hadden. "De Spaarrichtlijn verplicht Luxemburg sinds 2005 informatie over de spaarrekeningen van Europese particulieren aan de andere lidstaten te geven ofwel een bronheffing (van 35 procent, nvdr) te doen op de intresten", aldus Philippe. "Belgen met zwart geld verscholen zich achter die Panamese vennootschap. Vanaf volgend jaar zijn de Luxemburgse banken verplicht de ultieme eigenaar van de rekeningen te achterhalen en zijn naam door te geven aan de overheden. Belgen met zwart geld die passief blijven, worden in 2017 op heterdaad betrapt." Belgen doen ook vaak een beroep op de SPF (société de gestion de patrimoine familial). Dat is een kopie van de 'holding 1929', een structuur die economische activiteiten overkoepelde en van een belastingvrijstelling genoot. De Europese Commissie kwalificeerde dat als verborgen staatssteun en pakte de structuur in 2006 aan. Prompt lanceerde het Groothertogdom de SPF. Die voert geen economische activiteit uit, waardoor de Mededingingsautoriteit van de Commissie er geen toezicht op kan uitoefenen. De SPF ontsnapt in principe aan elke belasting. "Heel wat Belgen bezitten aandelen in zo'n SPF, die een portefeuille van aandelen en obligaties aanhoudt en beheert", signaleert Philippe. "De kaaimantaks maakt een einde aan dat mooie liedje. Zelfs als de winst niet wordt uitgekeerd, zal de Belgische aandeelhouder tegen een belastingvoet van 27 procent worden belast op de intresten en dividenden die de SPF ontvangt. Het vermogen in een SPF verstoppen is ijdele hoop. Vanaf 2017 spelen de Luxemburgse belastingautoriteiten de identiteit van de Belgische aandeelhouder van de SPF en het saldo van de Luxemburgse rekening van de SPF door aan de Belgische belasting- administratie." Er is een uitwijkmogelijkheid: de rekeninghouder kan voor het einde van dit jaar naar Luxemburg verhuizen. "Luxemburgse bankiers wijzen me op een massale inwijking van Belgen in het Groothertogdom", stelt Philippe. "Een bank hoeft geen financiële gegevens uit te wisselen over inwoners, zelfs niet over inwijkelingen. Dat maakt dat België trouwens het beste belastingparadijs is voor de Belgen zelf. Tenzij er een vermoeden van fraude is, kan de Belgische fiscus geen informatie opvragen bij de Belgische banken. Ik zou persoonlijk nooit een verhuizing naar Luxemburg adviseren om de Belgische fiscus te ontlopen. Het is en blijft fraude." Slimme fiscalisten dokteren een andere uitwijkmogelijkheid uit: de levensverzekeringen van het type tak23, gekoppeld aan een geïndividualiseerd beleggingsfonds op maat van een individu (fonds dédié). Het product is fiscaal slechts aantrekkelijk voor beleggingen op lange termijn omdat de verzekeringspremies onderworpen zijn aan een belasting van 2 procent. Philippe: "Vorige week was ik op een fiscaal seminar in Luxemburg, waar ook een veertigtal bankiers en verzekeraars rondliep. Sommigen prezen dat product aan. Het is de perfecte manier om de inkomstenbelasting van 27 procent op intresten en dividenden te vermijden, alsook de kaaimantaks." Is dat wel een legale uitwijkmogelijkheid? "Jawel", meldt Philippe. "Op 2 februari 2016 besliste de Belgische rulingcommissie dat de opbrengst van zo'n levensverzekering gekoppeld aan een individueel beleggingsfonds, niet belastbaar is als roerend inkomen. De rulings werden aangevraagd door het Luxemburgse Lombard (de verzekeringsmaatschappij waarmee Optima vooral werkte, nvdr). Ik ben ervan overtuigd dat ook Belgische verzekeringsmaatschappijen dat product zullen lanceren om Belgen de kans te geven belastingen op een deftige manier te ontwijken." De kans is toch reëel dat deze of een volgende regering ook dat achterpoortje sluit? "Deze regering kan dat moeilijk doen, want haar eigen adminis-tratie heeft dat product goedgekeurd", antwoordt Philippe. "Die rulings zijn goed gemotiveerd en interpreteren de fiscale wet op een correcte manier. Wat een volgende regering doet, weten we nog niet. Maar het klopt dat het ene na het andere achterpoortje wordt gesloten. Ook vermogende Belgen moeten zich erbij neerleggen dat ze - net als iedereen - belastingen moeten betalen." Hans Brockmans, fotografie Thomas De Boever"Vermogende Belgen moeten zich erbij neerleggen dat ze - net als iedereen - belastingen moeten betalen" Denis-Emmanuel Philippe