Op 1 maart jongstleden richtten Dries Debackere en Lieven Vanlerbergen in Roeselare Tape Me Now op. De kernactiviteit is cursussen opnemen op cd en cassette. Het tweetal levert voornamelijk maatwerk, maar tracht ook een breed publiek aan te spreken met standaardproducten. Zo verscheen onlangs de cursus 'succesvolle verkooptechnieken', zowel op cd als cassette. Binnenkort volgt ook een reeks over succesvol zakendoen met respectievelijk Duitsers, Fransen en Br...

Op 1 maart jongstleden richtten Dries Debackere en Lieven Vanlerbergen in Roeselare Tape Me Now op. De kernactiviteit is cursussen opnemen op cd en cassette. Het tweetal levert voornamelijk maatwerk, maar tracht ook een breed publiek aan te spreken met standaardproducten. Zo verscheen onlangs de cursus 'succesvolle verkooptechnieken', zowel op cd als cassette. Binnenkort volgt ook een reeks over succesvol zakendoen met respectievelijk Duitsers, Fransen en Britten. "Na een cursus of trainingssessie reageren deelnemers meestal positief als ze veel geleerd hebben in een korte tijdspanne. Veel geleerd hebben, is echter niet het objectief van een opleiding, maar wel het geleerde achteraf toepassen in de praktijk. Met die transfer durft het al eens verkeerd lopen. Cursisten krijgen wel een syllabus mee naar huis, maar die geraakt meestal zoek of is niet handig om te raadplegen. Door de cursusinhoud te vertalen in dialogen ondersteunen we de transfer van het geleerde naar de werkplek", zegt zaakvoerder Dries Debackere.Bijna alle mogelijke inhouden komen in aanmerking voor auditieve ondersteuning. Meestal draait het rond communicatieve en managementvaardigheden, en attitudevorming. De toegevoegde waarde van een cassette of cd bij een technische opleiding daarentegen is veeleer beperkt.Tape Me Now mikt in hoofdzaak op werknemers die ofwel moeilijk hun werkplek voor een halve of hele dag kunnen verlaten ofwel na de werkuren er niet meer toe komen opleiding te volgen. "Dit is juist het leuke eraan", zegt Dries Debackere. "De werknemers kunnen leren wanneer hen dat het beste uitkomst. Zelfs in de file kun je er naar luisteren. Bovendien vervaagt de scheiding tussen werk-, leer- en privé-tijd. Duidelijk afgelijnde leermomenten worden schaarser."Het duo verdeelt voorlopig het werk onder elkaar. Vanlerbergen heeft een jarenlange ervaring met gesproken woord en houdt zich dus bezig met de productie van het materiaal. Debackere, in een vorig leven actief op het vlak van interculturele communicatie, is verantwoordelijk voor het vertalen van de opleidingsinhoud in scripts en dialogen. Daarnaast beschikken ze over een netwerkje van freelancers.Momenteel richt Tape Me Now zich uitsluitend op de Vlaamse markt. "Maar als we ook standaardproducten willen verspreiden, hebben we een groter afzetgebied nodig. Daarbij lonken we in eerste instantie naar de Angelsaksische markt omdat er daar een lange traditie bestaat om met audio te werken. We zoeken naar een geschikte en liefst Amerikaanse partner die onze producten daar op de markt kan brengen", aldus Debackere.