Het gaat hard voor Luc Hellemans. Vorig jaar kwam de Antwerpse ingenieur aan het hoofd van Arcadis Frankrijk. Hij was toen al CEO van de Belgische tak van het internationale ingenieursbureau. Sinds kort vermeldt zijn visitekaartje de titel CEO Zuid-Europa. "We hebben beslist de Europese markt op te delen in drie subregio's", verduidelijkt Luc Hellemans. "Ik heb de leiding over de regio Zuid-Europa waaronder Spanje, Italië, Frankrijk en België vallen."
...

Het gaat hard voor Luc Hellemans. Vorig jaar kwam de Antwerpse ingenieur aan het hoofd van Arcadis Frankrijk. Hij was toen al CEO van de Belgische tak van het internationale ingenieursbureau. Sinds kort vermeldt zijn visitekaartje de titel CEO Zuid-Europa. "We hebben beslist de Europese markt op te delen in drie subregio's", verduidelijkt Luc Hellemans. "Ik heb de leiding over de regio Zuid-Europa waaronder Spanje, Italië, Frankrijk en België vallen." LUC HELLEMANS. "In Spanje en Italië focussen we op de sterkste regio's. Ons Spaans kantoor ligt in Madrid en in die regio werken we het meest, vooral in de vastgoedsector. In Italië is Lombardië het relevantst voor ons. We zijn gevestigd in Milaan, waar we ook veel vastgoedontwikkeling doen. Daarnaast zetten we sterk in op het milieu. In het verleden is er veel industriële activiteit verhuisd van West- en Noord-Europa naar Italië. Daar is nu een hele erfenis van terreinen en fabrieken die moeten worden gesaneerd. In Italië staan nog enkele mooie infrastructuurwerken op stapel. "In Spanje is de infrastructuurmarkt sterk gestimuleerd met Europese subsidies, maar dat is nu volledig stilgevallen. In het milieusegment is Spanje voor ons nog wel een markt met groeipotentieel." HELLEMANS. "Met vallen en opstaan. Hoewel ik er veel aandacht aan besteed, loopt het soms nog mis. Kunnen omgaan met die cultuurverschillen is, veel meer dan de operationele uitdagingen, dé succesfactor." HELLEMANS. "Ik moet toegeven dat het trager verloopt dan verhoopt. Het Juncker-plan heeft tot een nieuwe dynamiek geleid in meer risicovolle investeringen. Projecten waarbij de private sector aan het stuur zit, maar waarin de overheid wel participeert. Windmolenparken bijvoorbeeld. In Schotland zijn scholenbouwprojecten met private middelen opgestart met steun vanuit het Juncker-plan. "Het struikelblok in ons land is een gebrek aan vertrouwen in privé-initiatief. Voor steun van het Juncker-plan moet een substantieel deel van het risico en de investering bij de private partners liggen. Neem bijvoorbeeld nieuwe tramlijnen van De Lijn. Die kunnen perfect gefinancierd worden met steun van het Juncker-plan, op voorwaarde dat de exploitatie ook bij de privépartners zit. Daar heeft De Lijn nog geen oren naar." HELLEMANS. "Ik ben altijd voorzichtig als het over Oosterweel gaat, maar voor het eerst sinds 2007 heb ik weer goede hoop. Dankzij het proces met de intendant is er eindelijk een overlegplatform waar er fundamenteel wordt nagedacht, samen met en niet tegen elkaar. Tegelijkertijd is iedereen zich bewust van de economische noodzaak om de Antwerpse mobiliteitsknoop te ontwarren." LV" Kunnen omgaan met cultuurverschillen is dé succesfactor"