De suites voor kantoorproductiviteit vormen de rijpste en ook de meest merkgebonden sector van de softwaremarkt. Microsoft Office is leider in deze markt van 5 miljard dollar, met een aandeel van 72%, gevolgd door Lotus SmartSuite met 22%. Maar naarmate hun functionaliteit toenam, zijn de suites zo groot en complex geworden dat ze nu allebei 130 megabyte schijfruimte nodig hebben.
...

De suites voor kantoorproductiviteit vormen de rijpste en ook de meest merkgebonden sector van de softwaremarkt. Microsoft Office is leider in deze markt van 5 miljard dollar, met een aandeel van 72%, gevolgd door Lotus SmartSuite met 22%. Maar naarmate hun functionaliteit toenam, zijn de suites zo groot en complex geworden dat ze nu allebei 130 megabyte schijfruimte nodig hebben. "Dat is veel meer dan eender wie nodig heeft of wenst," zegt Jeff Papows, president-directeur van Lotus Development Corporation. "Beide suites zijn te groot en opgeblazen. Die waanzin eist haar tol. Een document met vier kolommen, in twee kleuren en met dertien illustraties is contraproductief. En toch is dat wat wij de mensen geven. Elk jaar gaan tientallen miljoenen uren op die manier verloren." Dringend tijd voor verandering. "De gemiddelde gebruiker heeft waarschijnlijk meestal genoeg aan 20% van de functionaliteit," zegt Papows. Hij denkt dat de IT-sector de neiging heeft om eerst een erg elegante oplossing voor een eenvoudig probleem te bedenken en ze dan steeds verder te ontwikkelen, tot ze zo complex wordt dat ze allesbehalve gestroomlijnd is. Wanneer een oplossing niet langer praktisch is, valt de sector terug op de eenvoud en begint ze helemaal opnieuw. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen de client-serverarchitectuur evolueerde naar webcomputing. Het is een cyclisch verschijnsel dat zich weldra op de markt van de softwaresuites zal voltrekken.EINDELIJK EEN STANDAARD?De meest onmiddellijke verandering is de invoering van html ( Hypertext Markup Language), het standaardformaat voor documenten op het World Wide Web, als alternatieve gestandaardiseerde bestandsstructuur. Zowel Microsoft als Lotus geven hun gebruikers nu al de mogelijkheid om afzonderlijke documenten in het html-formaat op te slaan of te publiceren, maar de meeste mensen blijven hun documenten in een merkgebonden formaat bewaren. Wanneer html de automatische keuze is, zal het formaat alomtegenwoordig worden in plaats van alleen maar mogelijk. Dat zou een einde maken aan de wirwar van merkgebonden formaten die momenteel worden gebruikt en die om de haverklap veranderen wanneer nieuwe versies van de toepassing verschijnen.De gemiddelde omvang van de e-mail-berichten is in de voorbije twee jaar acht keer groter geworden, als gevolg van een heel areaal van toevoegingen zoals documenten van tekstverwerkers, spreadsheets en slide-presentaties. "Het probleem is dat je niet alleen het juiste commerciële programma nodig hebt om ze te kunnen lezen, maar ook de juiste versie," legt Papows uit. "De overstap naar het html-formaat lost dat probleem grotendeels op. In het begin zal het niet volmaakt zijn, maar het zal met elke nieuwe versie beter worden. Het is een enorme stap in de goede richting."LICHTERE COMPONENTEN.De invoering van html, een elektronisch documentformaat, zal verreikende gevolgen hebben voor de softwaresuites die ontworpen zijn om documenten op papier te produceren. De sector zegt al jaren dat de oplossing erin bestaat kleinere softwarecomponenten te gebruiken, maar de eerste pogingen in die richting hebben nog geen succes gehad.In afwachting heeft Lotus " e-Suite" ontwikkeld, een nieuw alternatief dat slechts de 20% van de functionaliteit levert die 80% van de tijd wordt gebruikt - en dus veel eenvoudiger is. De software is voorlopig alleen beschikbaar voor netwerkcomputers, maar tegen het einde van 1998 zal een pc-versie verkrijgbaar zijn. Het grote probleem voor Lotus en Microsoft is dat e-Suite 29 dollar kost, tegenover 300 dollar voor de huidige suites. Bovendien valt het onderhoud veel goedkoper uit. "Dit zijn de begindagen en het blijft de vraag of het zal lonen," zegt Papows. "Toch is dit vanuit het standpunt van de architectuur instinctief de juiste weg. We moeten de overtuiging hebben om te innoveren en de marktdynamiek te veranderen, ongeacht de gevolgen op korte termijn. Als we dat niet doen, zullen de gebruikers andere oplossingen zoeken. En ze zullen gelijk hebben." Papows wijst erop dat Microsoft geen gelijksoortige oplossing heeft aangekondigd. "Het haalt 80% van zijn 35% verkoopmarge uit zijn Office suite. Eigenlijk heeft het zichzelf met de rug tegen de muur gezet. De markt van de suites is zo complex geworden dat er onvermijdelijk een verandering moet komen," besluit hij. Financial Times.