Oftel, de instantie die in Groot-Brittannië de telecommunicatiemarkt reguleert, heeft de dominante Britse operator BT bevolen om ten laatste op 1 juli 2001 ook zijn lokale telefoonlijnen desgevraagd aan concurrenten ter beschikking te stellen. Alternatieve operatoren zullen dan de lijn tussen de lokale centrale en de klant zelf kunnen gaan uitbaten en integraal dezelfde diensten aanbieden als BT. Nederland en Duitsland hebben al gelijkaardige be...

Oftel, de instantie die in Groot-Brittannië de telecommunicatiemarkt reguleert, heeft de dominante Britse operator BT bevolen om ten laatste op 1 juli 2001 ook zijn lokale telefoonlijnen desgevraagd aan concurrenten ter beschikking te stellen. Alternatieve operatoren zullen dan de lijn tussen de lokale centrale en de klant zelf kunnen gaan uitbaten en integraal dezelfde diensten aanbieden als BT. Nederland en Duitsland hebben al gelijkaardige besluiten genomen. De beslissing van Oftel is interessant voor het Belgische beleid omdat Groot-Brittannië kabelmaatschappijen heeft die, net als Telenet, enorm investeren in het creëren van een alternatief lokaal telefoonnetwerk. Deze investeringen komen onder druk te staan als de lokale telefoonlijn - die er sowieso ligt - voor een prikje ook door concurrenten kan worden gebruikt. Omdat internet zich zo snel ontwikkelt, wil Oftel echter niet wachten tot de 'infrastructuurconcurrentie' - met meerdere netwerktoegangen op dezelfde plaats - een feit wordt. Via de lokale telefoonlijn en xDSL-modemtechnologie is nu al snelle internettoegang mogelijk. Door BT te dwingen om die lijn tegen een vergoeding uit handen te geven, wordt er echte concurrentie mogelijk tussen aanbieders van xDSL-diensten. "De consument heeft er belang bij dat er competitie is tussen de operatoren in deze nieuwe diensten van het informatietijdperk. Dat bevordert de keuze en haalt de prijzen omlaag," motiveerde directeur-generaal David Edmonds van Oftel de beslissing. Oftel zal de huurprijs voor de lokale lijnen op een later tijdstip vastleggen op kostenbasis, met een marge bovenop. De deadline van juli 2001 is trouwens een uiterste limiet. Eigenlijk wil Oftel de concurrentie al veel vroeger invoeren. De waakhond rekent erop dat de telecomindustrie al volgende maand aanbevelingen geeft aan BT over de informatiesystemen die de overdracht van de lokale telefoonlijnen moeten automatiseren. In juni moeten alle operationele kwesties rond co-locatie van materieel, netwerkinformatie en toegang voor onderhoud geregeld zijn, in september alle technische kwesties over compatibiliteit van materieel. Op 1 januari 2001 beginnen dan de veldtesten. Oftel begon de publieke discussie over de wenselijkheid van 'ontbundeling van de lokale toegang', zoals de vrijmaking technisch heet, precies een jaar geleden.