G uido Ravoet is een lobbyist in hart en nieren. Sinds 1983 beweegt hij zich in de wereld van de bankenfederaties, om in 1996 gedelegeerd bestuurder van de Belgische Vereniging van Banken te worden, nu Febelfin. "Van nature ben ik geen cijferaar," geeft de jurist met een graduaat Bedrijfseconomie toe. "En toegegeven, nu nog meer als vroeger moet een bankier vlotjes kunnen omg...

G uido Ravoet is een lobbyist in hart en nieren. Sinds 1983 beweegt hij zich in de wereld van de bankenfederaties, om in 1996 gedelegeerd bestuurder van de Belgische Vereniging van Banken te worden, nu Febelfin. "Van nature ben ik geen cijferaar," geeft de jurist met een graduaat Bedrijfseconomie toe. "En toegegeven, nu nog meer als vroeger moet een bankier vlotjes kunnen omgaan met massa's cijfergegevens. Ik richt mij liever op het verdedigen van dossiers en de communicatie daarrond." Maar Ravoet weet wel wat de praktijk inhoudt, want bij de start van zijn carrière werkte hij tien jaar voor de toenmalige Cera Bank. Als lobbyist beweegt Ravoet zich in de wereld van politici en topbankiers. "Je ziet mij inderdaad veel op recepties," geeft de vader van drie kinderen toe. "Ik vind die vorm van netwerken belangrijk. Je krijgt heel veel mensen in een korte tijdsspanne te zien en de sfeer is informeel. Dat is soms belangrijk om informatie te verwerven."De uitdaging die Ravoet bij de Europese Bankenfederatie ( FBE) wacht, is groot. Tien nieuwe lidstaten dienen zich aan bij de Europese bankenfederatie en het is aan hem om die zo goed mogelijk te ontvangen. Bovendien zal Ravoet zijn beste beentje moeten voorzetten om een groep van 25 bankenfederaties zoveel mogelijk in consensus te laten beslissen. "En de dossiers zijn legio," weet Ravoet. "Tachtig procent van de regelgeving voor de financiële sector wordt Europees beslist. Het is de rol van de FBE om proactief op de wetgeving in te spelen." Maar Ravoet weet dat hij kan rekenen op de steun van zijn collega's. "De aanwervingprocedure is via een headhunter verlopen, maar verschillende leden van de FBE drongen er persoonlijk op aan dat ik mij kandidaat zou stellen," aldus Ravoet. Hij kan vanuit Brussel blijven werken en heeft geen taalcursus nodig om met de leden van het FBE te praten. "Ik red me in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans ."A.G. Guido Ravoet (57). Wordt: algemeen secretaris van Europese Bankenfederatie. Vrije tijd: fietsen, bioscoop, watersporten. A.G."Je ziet mij veel op recepties. De sfeer is informeel en dat is soms belangrijk om informatie te verwerven."