Het was de vraag van één miljoen bij Unizo: gaat de zelfstandigen- en kmo-organisatie voor een nieuwe topman die veeleer achter de schermen werkt en de discretie verkiest? Of toch voor een gedelegeerd bestuurder die veel gelijkenissen vertoont met Karel Van Eetvelt: een sterke netwerker en lobbyist, die door klare standpunten in te nemen in de media zijn gelijk probeert te krijgen? In dossiers zoals het lage minimumpensioen voor zelfstandigen, de hoge Belgische loonkosten, de vennootschapsbelasting, de stijgende roerende voorheffing en de liquidatiebonus tackelde Van Eetvelt vaak met twee voeten vooruit.
...

Het was de vraag van één miljoen bij Unizo: gaat de zelfstandigen- en kmo-organisatie voor een nieuwe topman die veeleer achter de schermen werkt en de discretie verkiest? Of toch voor een gedelegeerd bestuurder die veel gelijkenissen vertoont met Karel Van Eetvelt: een sterke netwerker en lobbyist, die door klare standpunten in te nemen in de media zijn gelijk probeert te krijgen? In dossiers zoals het lage minimumpensioen voor zelfstandigen, de hoge Belgische loonkosten, de vennootschapsbelasting, de stijgende roerende voorheffing en de liquidatiebonus tackelde Van Eetvelt vaak met twee voeten vooruit. Met de keuze voor Danny Van Assche - de topman van Horeca Vlaanderen, de beroepsvereniging van de Vlaamse horeca - trekt de raad van bestuur van Unizo de lijn van Van Eetvelt door. Het selectiecomité van de organisatie koos unaniem voor Van Assche, na een procedure met het externe selectiebureau Schelstraete-Delacourt. "De keuze is geen stijlbreuk", zegt Anne Vanderstappen, de nummer één van hetRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en jarenlang een collega van Van Assche op de studiedienst van Unizo. "Als hij iets gedaan wil krijgen, laat hij dat duidelijk weten in de pers, zonder omwegen." Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van de Belgische Brouwersvereniging, sluit zich daarbij aan: "Danny Van Assche is de geknipte opvolger van Karel Van Eetvelt. Hij is een lobbyist pur sang. Een doorzetter die zijn standpunten fel verdedigt. Maar hij blijft zich altijd constructief opstellen en denkt probleemoplossend." Als topman van Horeca Vlaanderen verdedigde hij zijn sector met hand en tand, is te horen. Een voorbeeld: in 2011 was de horecaorganisatie woest op Ikea. Dat hoopte op zondag massaal volk te lokken met steak friet voor nauwelijks 2,50 euro. "Wie daar zondag gaat eten, moet één ding beseffen: dit is stielbederf", reageerde Van Assche. In het gevoelige dossier van de invoering van de witte kassa, die in de sector zwartwerk moest tegengaan, probeerde hij het onderste uit de kan te halen. Die witte kassa kon er enkel komen als er voldoende begeleidende maatregelen werden genomen om de personeelskosten naar beneden te krijgen, vond hij. Hij waarschuwde voor "een economisch bloedbad ter waarde van vijf keer Ford Genk". Uiteindelijk verkreeg de sector dat er flexi-jobs kwamen in ruil voor de invoering van de witte kassa. Maar niet iedereen is even enthousiast over Van Assche. Een anonieme bron uit de brouwerswereld: "Van Assche is een echte Antwerpenaar, die graag zichzelf hoort praten en met zijn eigen mopjes lacht. Hij komt graag in de media, maar een organisatie leiden is toch iets anders. Van Assche heeft goede contacten op het kabinet van vicepremier Kris Peeters (CD&V), ook al een ex-Unizo-man. Wij onderhandelden daar met de horecaverenigingen over de zogenoemde wurgcontracten. Met die term pakte Van Assche graag uit. De brouwers zouden hun horecazaken zware contractverplichtingen opleggen. Wij hebben als brouwers altijd met cijfers uitgelegd waarover het ging, en die stelling weerlegd. Van Assche kon zijn kritiek nooit onderbouwen. Na die vergaderingen bleef hij trouwens altijd op het kabinet van Peeters hangen." De goede relatie van Van Assche met CD&V is bekend. De licentiaat in de economische wetenschappen en doctor in de politieke wetenschappen werkte eind jaren negentig als adviseur op het kabinet van Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy. Bij Unizo komt de slagerszoon niet op onbekend terrein. Van 2005 tot 2010 werkte hij er als adviseur voor sociale zaken. Hij bereidde zowat alle dossiers voor die werden besproken in de Nationale Arbeidsraad (NAR) of de Groep van Tien, het interprofessioneel overlegorgaan van vakbonden en werkgevers. "Hij hield zich vooral bezig met arbeidsrecht", herinnert Anne Vanderstappen zich. "Hij is vertrouwd met het sociaal overleg." Rudi Schwartz, de onderhandelaar voor de horeca bij het ACV, zegt dat Van Assche op sectorniveau alle kansen gaf aan het sociaal overleg. "Ik heb heel veel met hem samengewerkt. Onze relatie was vrij goed, al verdedigde hij de belangen van de werkgevers. Hij is een gedreven tegenstander, die ik respecteer. Dat hij ook een Antwerpenaar is, heeft het contact vergemakkelijkt. Ja, Antwerpenaars hebben een bepaalde stijl. Dat kan anderen misschien enerveren. Maar ik heb Van Assche nooit uit zijn nek weten kletsen. Hij beschikt over een sterke dossierkennis." Alain Mouton en Wolfgang Riepl, illustratie Jens Claessens"Van Assche is een echte Antwerpenaar, die graag zichzelf hoort praten en met zijn eigen mopjes lacht"