Naast twee counsels (buiten categorie) telt Linklaters Belux na de integratie met de rest van het kantoor 36 internationale en negen nationale partners. Die laatsten bedienen de Belgische klant met lokaal recht. "Hun inkomsten reflecteren de kostenstructuur van hun dossiers," zoals Linklaters-topman Anthony Cann het uitdrukt.
...

Naast twee counsels (buiten categorie) telt Linklaters Belux na de integratie met de rest van het kantoor 36 internationale en negen nationale partners. Die laatsten bedienen de Belgische klant met lokaal recht. "Hun inkomsten reflecteren de kostenstructuur van hun dossiers," zoals Linklaters-topman Anthony Cann het uitdrukt. Dat verschil geldt ook voor de Belgische vennoten tegenover de Londense partners. Jean-Pierre Blumberg, topman van Linklaters België: "De erelonen van de Belgen verschillen grofweg 30% tot 35% van die in Londen." Die differentiatie qua verloning gaat in tegen het gelijkheidsprincipe dat een advocatenassociatie kenmerkt. Zijn alle partners gelijk, maar zijn sommigen iets gelijker dan de andere? "Als je louter in termen van inkomen spreekt, is het antwoord ja," zegt Cann. "Maar als je doelt op de manier waarop ze worden behandeld, neen. Je moet iedereen met respect behandelen, want anders spat je associatie uiteen."Dat is volgens gewezen De Bandt-vennoot Carl Bevernage wat er zal gebeuren. Hij wijst erop dat Linklaters Londen momenteel volop onderhandelt over een fusie met een Amerikaans kantoor. Daar verdienen topadvocaten ongeveer driemaal zoveel als de Belgen. "De situatie wordt onhoudbaar," denkt Bevernage. "Ik verwacht dat Linklaters en Allen & Overy zich op termijn alleen zullen bezighouden met het betere corporate & finance-werk en de referrals, adviezen die voor Londense zaken worden gevraagd. Wat er nog overblijft van De Bandt en Loeff na de recente herstructurering met het oog op de fusie, zal verder afbrokkelen." Klopt niet, antwoordt Jean-Pierre Blumberg, die verwacht dat zijn kantoor dit jaar ondanks alles een even grote omzet haalt als vorig jaar (71,7 miljoen euro of ongeveer 2,9 miljard frank, inbegrepen de Linklaters' EU-praktijk). "Onze corporate-afdeling blijft de Belgische klant bedienen, al was het maar omdat we zo expertise opdoen voor het moment dat de grote zaken eraan komen. Wij kunnen geen kantoor draaiende houden op drie, vier grote Belgische fusies en overnames. Die vennoten gaan de rest van het jaar echt niet met hun vingers draaien."