Stouthuysen weg, Peeters bijna.
...

Stouthuysen weg, Peeters bijna.Na de KS-affaire twee jaar geleden werd de Limburgse rekonversiemachine grondig gerevizeerd. Maar ondanks dit oplapwerk is de motor stilgevallen met de affaire nooit meer op gang gekomen. De twee topfiguren uit het rekonversiegebeuren houden het inmiddels voor bekeken : voorzitter Bob Stouthuysen van de Permanente Werkgroep Limburg (PWL) nam ontslag. Voorzitter Theo Peeters van de Limburgse Rekonversiemaatschappij (LRM) en van Mijnen gaat zijn Limburgs engagement afbouwen, nu hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden aan het hoofd van de verzekeringsmaatschappij Fidelitas.De herstrukturering van de Limburgse rekonversie sleepte twee jaar aan. Op het terrein werd er oorlog gevoerd tussen de Vlaamse regering, mét CVP maar zonder VLD, en de Limburgse Bestendige Deputatie, zonder CVP maar mét VLD. De zaak raakte enkel maanden geleden dan toch gedeblokkeerd met het zogeheten Witte-Donderdagakkoord. In deze overeenkomst tussen CVP, SP, VLD en VU werden de resterende rekonversiegelden verdeeld over verschillende sektoren (huisvesting, industrieterreinen, investeringen, toerisme). Het kwam erop neer dat elke partij, die telkens in een van die sektoren de plak zwaaide, een deel van de koek kreeg en daar dan maar mee doet wat ze goed acht.De minzame gentleman Stouthuysen, gewezen topman van Janssen Pharmaceutica, liep verloren in het politieke gekonkel. De macht van de PWL, eens de spil van de Limburgse rekonversie, werd overigens uitgehold door het interministerieel overleg op het hoogste politieke niveau. Dat zijn volgens insiders de redenen voor zijn ontslag.De gepensioneerde Stouthuysen had twee jaar geleden op vraag van minister-president Luc Van den Brande de opdracht met veel overtuiging aangenomen. Hij was steeds een maatschappelijk geëngageerd manager, onder meer als vooorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond en als promotor van het Strategisch Plan Kempen.Theo Peeters, hoogleraar ekonomie (KU-Leuven) en gewezen voorzitter van het direktiekomitee van de BBL, maakte bij het opnemen van zijn Limburgs engagement gewag van een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn thuisprovincie. Pleegt hij vaandelvlucht nu hem elders nieuwe, interessantere verantwoordelijkheden wachten ? Is zijn verblijf in Limburg een intermezzo tussen BBL en Fidelitas in ?"Het is niet zo dat ik het voor bekeken hou in Limburg. Anders zou ik bij Mijnen zijn opgestapt. Ik heb op termijn wel de intentie om bij de LRM af te bouwen, maar zeker niet voor het jaareinde, " zegt Peeters. "Ik ontken ten stelligste dat dit een reaktie is tegen het Witte-Donderdagakkoord. Maar het is nu wel zo dat een groot deel van de rekonversiegelden een bestemming hebben gekregen. Er valt niet veel nieuws meer op te zetten. "Zo ziet men het ook in Limburgse werkgeverskringen. "Met het Witte-Donderdagakkoord werd de rekonversie feitelijk afgesloten", stelt voorzitter Norbert Van Broekhoven van VKW-Limburg. Wat niet belet dat men er bij de kristelijke werkgeversorganizatie van uitgaat dat de doelstelling van het Toekomstkontrakt het terugdringen van de Limburgse werkloosheidsgraad op het Vlaamse gemiddelde tegen 1997 niet gehaald zal worden. Dan zal de diskussie over een nieuwe injektie van de Vlaamse overheid allicht losbreken.BOB STOUTHUYSEN EN THEO PEETERS Twee topfiguren uit de Limburgse rekonversie houden het voor bekeken.