"De vraag naar kwalitatieve mest is erg groot in Gambia en Senegal," zegt Vanderbeuken. "Ik zeg wel eens voor de grap dat we de varkens een laxeermiddel moeten geven om aan de Afrikaanse vraag naar mest te voldoen."
...

"De vraag naar kwalitatieve mest is erg groot in Gambia en Senegal," zegt Vanderbeuken. "Ik zeg wel eens voor de grap dat we de varkens een laxeermiddel moeten geven om aan de Afrikaanse vraag naar mest te voldoen."Maar hoe concreet zijn de plannen van de postbode? Volgens de financiële databank Graydon heeft Vanderbeuken geen bedrijf. In de wandelgangen van de Vlaamse kabinetten circuleert een handgeschreven brief met dt-fouten ("dit mag niet gesubsidieert worden"), waarin hij zijn plannen uit de doeken doet. Bij de Mestbank leverde Vanderbeuken naar eigen zeggen de nodige invoervergunningen af voor de mest in Senegal. "We kregen briefjes met wel drie stempels erop en diverse namen. Maar bij de ambassade in Senegal kende men die mensen niet," antwoordt François Stuykens, algemeen directeur van de Mestbank. De Vlaamse mest zou worden vervoerd met de Antwerpse schipper De Grave-Antverpia. Daar bevestigt men dat er telefonisch contact is geweest. "Maar er is nog niets getekend. Vanderbeuken heeft ons gevraagd of we interesse hadden," meldt een woordvoerder. "Natuurlijk hebben we die, op voorwaarde dat alle wettelijke attesten zouden zijn geleverd." Volgens Pierre Vanderbeuken is Senchim de invoerder in Senegal. Senchim is een dochter van het overheidsbedrijf Industries Chimiques de Sénégal, een van de grootste chemische bedrijven in West-Afrika. "Een invoer van 70.000 ton Vlaamse mest? Dat verbaast me," antwoordt Ousmane Niane, algemeen directeur van Senchim. "Er zijn inderdaad contacten geweest met Vanderbeuken. We wilden enkele staaltjes van die mest invoeren om die op onze velden te testen. Maar met 70.000 ton Vlaamse mest kunnen we niets doen, we exporteren zelf mest." De 70.000 ton mest zouden komen van de Vlaamse mestverwerker Compofert. Vanderbeuken beweert dat hij als tussenpersoon werkt voor Compofert, dat voor de helft in handen is van het landbouwconglomeraat Aveve. "Er zijn ooit contacten geweest met Vanderbeuken," meldt Hendrik Soete, directeur-generaal van Aveve. "Maar dat heeft nooit tot enige concrete samenwerking geleid. Trouwens, compost waarin ook varkensmest is verwerkt, kan je in een islamland als Senegal moeilijk afzetten." Pierre Vanderbeuken mopperde in de kranten bovendien over het dralen en talmen van de Vlaamse administratie. In Nederland kreeg hij de uitvoer van 70.000 ton mest binnen de week geregeld. Volgens Vanderbeuken gebeurde de uitvoer met een boot vanuit Rotterdam voor rekening van het bedrijf Fertex. Fertex is echter een mestproduct van de Nederlandse mestverwerker Demak. "We hebben nooit mest aan Senegal geleverd," zegt John van Pasen, de voorzitter van Demak. "Ik vermoed dat ze het stil willen houden," antwoordt Vanderbeuken. "Want eigenlijk gaat het om Vlaamse mest. Die is inmiddels in Senegal aangekomen en men is daar uiterst tevreden over de kwaliteit ervan." In het West-Afrikaanse land valt algemeen directeur Ousmane Niane van Senchim helemaal uit de lucht. "Er is geen sprake van invoer van mest uit Nederland."De Limburgse postbode meldt ten slotte dat hij opnieuw de nodige vergunningen heeft aangevraagd in Senegal. Zijn vorige vergunningen zijn volgens hem "verloren gegaan" bij de Mestbank. "De Senegalezen hadden me beloofd ze deze week met DHL op te sturen. Maar je weet hoe dat gaat, met het Afrikaanse ritme." Wolfgang Riepl n"Ik zeg wel eens voor de grap dat we de varkens een laxeermiddel moeten geven om aan de vraag naar mest te voldoen."