Eind vorige week gaf de Vlaamse minister van Leefmilieu Ludo Sannen ( Agalev) opdracht aan het studiebureau Lisom om tegen eind 2004 in Limburg een alternatief afvalverwerkingsproject uit de grond te stampen. Nu de stad Antwerpen en de intercommunale Igean voorlopig geen scheidings- en vergistingsinstallatie op de stortplaats van de Hooge Maey bouwen, hoopt Sannen zo toch nog het composteren van vuilnis mét energierecuperatie een steuntje in de rug te geven. Bedoeling is via een open procedure een publiek-privaat samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het initiatief van de Machiels Groep om samen met Indaver in Beringen een recyclagepark op te richten, wordt definitief begraven.
...

Eind vorige week gaf de Vlaamse minister van Leefmilieu Ludo Sannen ( Agalev) opdracht aan het studiebureau Lisom om tegen eind 2004 in Limburg een alternatief afvalverwerkingsproject uit de grond te stampen. Nu de stad Antwerpen en de intercommunale Igean voorlopig geen scheidings- en vergistingsinstallatie op de stortplaats van de Hooge Maey bouwen, hoopt Sannen zo toch nog het composteren van vuilnis mét energierecuperatie een steuntje in de rug te geven. Bedoeling is via een open procedure een publiek-privaat samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het initiatief van de Machiels Groep om samen met Indaver in Beringen een recyclagepark op te richten, wordt definitief begraven. "De taak van de regionale overheid bestaat uit het opstellen van milieubeleidsplannen, het stimuleren van nieuwe technologie, het afleveren van vergunningen en het uitvoeren van controles," legt Sannen uit. "Het is aan de gemeenten zelf om samen met de privé-sector de afvalverwerkingsinstallaties te bouwen. Ik betreur dat Vera ( Verwerking met Energierecuperatie van Restafval in de provincie Antwerpen) niet van de grond komt en begrijp niet goed waarom Philippe Heylen ( CD&V), de voorzitter van de Wilrijkse verbrandingsoven Isvag, het kind met het badwater wil weggooien. Scheidings- en vergistingsinstallaties hebben wel degelijk een toekomst. Hopelijk neemt de raad van bestuur van Vera volgende week de draad weer op. Als regulerende overheid hebben wij immers de beslissing genomen op termijn alle stortplaatsen en verbrandingsovens - uitgezonderd voor het restafval - te sluiten." Volgens Sannen zijn er al alternatieve verwerkingsinstallaties actief in ons land. "Sinds 2000 composteert Igean in Brecht jaarlijks 30.000 ton vuilnis, waarbij het vrijgekomen biogas in elektriciteit wordt omgezet. Begin deze maand legde de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen samen met de Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving de eerste steen voor de bouw van een installatie in Geel om vuilnis te drogen en te scheiden. En de provincie Vlaams-Brabant besloot met Biffa in zee te gaan om haar afvalberg van 120.000 ton via een nieuwe stoomtechniek te laten verwerken." Intussen legt de Vlaamse Milieuholding ( VMH) de laatste hand aan de prospectus om de overheidsparticipatie van 51 % in het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver op de markt te gooien. Volgende maand lanceert Bank Degroof de publieke verkoopprocedure. Omdat medeaandeelhouder Electrabel over een voorkooprecht beschikt, verwachten de meeste waarnemers dat die de hapklare brok zal opslokken. De Nederlandse afvalgroep Van Gansewinkel heeft een commercieel samenwerkingsakkoord met Indaver afgesloten, maar is weinig geneigd te investeren in de nieuwe wervelbedoven van Sleco, een joint venture tussen Sita en Indaver. De kostprijs van de installatie wordt op 170 miljoen euro geraamd. Na Watco dreigt nu ook een tweede parel onder de Vlaamse milieubedrijven, Indaver, in Franse handen te vallen. Maar minister Sannen betwijfelt of het zo'n vaart zal lopen. "Wij maken de markt vrij voor alle spelers. De overheid mag echter geen rechter en partij zijn. Daarom hebben we eerst de banden tussen Indaver en Ovam doorgeknipt en verkopen wij nu ons aandeel aan de meest biedende partij, zonder daarbij een monopoliepositie te creëren." Daarnaast plant de Vlaamse minister tegen eind dit jaar de oprichting van een ecologisch fonds om de vervuilde industrieterreinen te saneren. "Wij reserveren dit jaar een bedrag van 55 miljoen euro voor deze projecten. De Participatiemaatschappij Vlaanderen zal als motor van die initiatieven fungeren. Binnen de Vlaamse administratie wordt een speciale coördinatiecel opgericht. Ook trekken we in de begroting van volgend jaar een extra budget van 120 miljoen euro uit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. Daarmee kunnen we de Europese doelstellingen in afvalwaterzuivering halen." Wat de uitvoering van het Kyoto-protocol betreft, verwerpt Sannen de eenzijdige aanpak van de federale minister van Energie Fientje Moerman ( VLD). "Alleen gebruikmaken van verhandelbare emissierechten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is een kortzichtige benadering. Zo rem je het gebruik van nieuwe technologie af. Dit staat in schril contrast met de septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Bart Somers, die voor innovatie kiest." Het overheidsbeleid werpt haar vruchten af, besluit Sannen. "Dankzij de selectieve inzameling gooit het gemiddelde huisgezin vandaag vijftig kilo minder restafval weg dan vier jaar geleden. Maar preventie is nog altijd de beste oplossing. Daarom dringen wij ook aan op de snelle invoering van de ecoboni. Dat federale project zit voorlopig nog in de ijskast, terwijl de wet wel al bestaat. Tegen het eind van het jaar moet er een Koninklijk Besluit komen. Anders vallen we in de rechtsonzekerheid." Eric Pompen Eric Pompen