Het fonds JP Morgan Investment Funds - Global Income, dat werd gelanceerd op het einde van het woelige jaar 2008, heeft in die vijf jaar een sterke reputatie opgebouwd. De beheerders focussen op beleggingen die inkomsten genereren; ze zoeken die op alle markten en in alle activaklassen. Het fonds kan beleggen in zowel dividendaandelen uit de opkomende landen als hoogrentende obligaties, hypothecaire schuldvorderingen en preferentiële aandelen.
...

Het fonds JP Morgan Investment Funds - Global Income, dat werd gelanceerd op het einde van het woelige jaar 2008, heeft in die vijf jaar een sterke reputatie opgebouwd. De beheerders focussen op beleggingen die inkomsten genereren; ze zoeken die op alle markten en in alle activaklassen. Het fonds kan beleggen in zowel dividendaandelen uit de opkomende landen als hoogrentende obligaties, hypothecaire schuldvorderingen en preferentiële aandelen. De distributieversie van het fonds heeft over de voorbije twaalf maanden een dividend van meer dan 5 procent uitgekeerd in de vorm van driemaandelijkse stortingen. De kapitalisatieversie haalde in die periode een rendement van meer dan 7,4 procent. De volatiliteit bleef zeer beperkt; ze is bijna vergelijkbaar met die van een highyieldobligatiefonds. Morningstar gaf het fonds met ruim 4 miljard euro onder beheer vijf sterren. "Door het niveau van de inflatie en de lage rente op overheidsobligaties zijn er geen eenvoudige antwoorden meer. Dat is een van de belangrijkste drijfveren achter de oprichting van het Global Income-fonds", zegt Olivia Mayell, clientportfoliomanager voor de Asset Management Solutions Group bij JP Morgan Asset Management. "Een andere factor is dat de activaklasse die de beste prestaties levert voortdurend verandert, zelfs in één boekjaar. Dat maakt het moeilijk de activa op het juiste moment te kopen. Uiteindelijk willen beleggers een stabiel product dat elk jaar een mooi gemiddelde behaalt." Daarom is het fonds sterk gediversifieerd, met driehonderd aandelenlijnen en ruim duizend obligatielijnen. "In 2008 werden vooral portefeuilles met een groot aandeel obligaties beloond. In die tijd was ons fonds voor meer dan de helft belegd in highyieldobligaties (met een rating lager dan BBB, nvdr. )", zegt Mayell. Intussen is de samenstelling van het portefeuille sterk veranderd. Highyieldobligaties vertegenwoordigen nog maar een kwart. "Toch blijven ze een van de zeldzame segmenten op de obligatiemarkt die risico's nog beloont en weerstand kan bieden als de rente stijgt." Het bedreigde rendement van obligaties dwong de beheerders ertoe zich te richten op andere activaklassen, zoals dividendaandelen (zowel uit de ontwikkelde als uit de opkomende landen), converteerbare obligaties, effecten van vastgoedmaatschappijen en hypothecaire schuldvorderingen. Mayell: "Alle sectoren in de MSCI World-index bieden nu rendementen die hoger liggen dan hun gemiddelde over de afgelopen vijftien jaar. De meeste van onze favoriete waarden kunnen ook weerstand bieden aan een eventuele stijging van de rente." Mayell onderstreept ook de voordelen van converteerbare obligaties. "Die blijven aantrekkelijk als er twijfels zijn over de economische situatie, met een deel obligaties en een deel aandelen, en een blootstelling aan middelgrote kapitalisaties." Om dezelfde redenen is ze ook voorstander van preferentiële aandelen, "waarvan het dividend wordt betaald vóór dat op de normale aandelen. Ze zijn weinig gevoelig voor volatiliteit." JP Morgan Investment Funds - Global Income ISIN-code: LU0740858229 FRÉDÉRIC DINEUR