Uit nieuw onderzoek is nog maar eens gebleken dat de doorsneeco...

Uit nieuw onderzoek is nog maar eens gebleken dat de doorsneeconsument niet uitkijkt naar de zelfrijzende auto. Het Amerikaanse Consumer Reports kwam tot de vaststelling dat slechts 11 procent van de Amerikanen van plan is de komende twee jaar een auto te kopen die een stap zet in de richting van autonoom rijden.