De tevredenheid over het werk van de paarse regering is alweer licht gedaald in vergelijking met drie maanden geleden. Opvallendste vaststelling: terwijl de Vlamingen en de CEO's en Voka- leden minder enthousiast zijn, blijft het percentage Franstaligen en IAB-leden dat het wél ziet zitten met de ploeg-Verhofstadt, verder stijgen. In Wallonië had Verhofstadt drie maanden geleden voor het eerst meer voor- dan tegenstanders, en sindsdien is zijn aanhang er zelfs nog verder gegroeid.
...

De tevredenheid over het werk van de paarse regering is alweer licht gedaald in vergelijking met drie maanden geleden. Opvallendste vaststelling: terwijl de Vlamingen en de CEO's en Voka- leden minder enthousiast zijn, blijft het percentage Franstaligen en IAB-leden dat het wél ziet zitten met de ploeg-Verhofstadt, verder stijgen. In Wallonië had Verhofstadt drie maanden geleden voor het eerst meer voor- dan tegenstanders, en sindsdien is zijn aanhang er zelfs nog verder gegroeid. Nog betere cijfers zijn er voor de Vlaamse regering. Vijf dagen voor de 11-julivieringen kunnen ze alvast deze pluim op hun hoed steken: ruim zeven op de tien (71,1 %) van de Nederlandstalige respondenten zijn tevreden over het werk van de Vlaamse regering, al zijn de accountants en boekhouders (75,9 %) nog iets meer te spreken over Leterme & co. dan de bedrijfsleiders (64,1 %). Qua populariteit zijn de verschillen met vorig jaar miniem: Yves Leterme (CD&V) blijft de populairste, voor Frank Vandenbroucke (SP.A). Opvallendste verschuiving is de val van Kathleen Van Brempt (SP.A), die net als Bert Anciaux (Spirit) amper 0,7 % van de respondenten weet te verleiden voor een stem. Het voorstel van VLD-voorzitter Bart Somers om de werkloosheidsuitkeringen te verhogen, maar in tijd te beperken, lokte enkele weken geleden scherpe reacties uit. Ook onze CEO's zijn duidelijk voor of tegen: 76,5 % versus 23,5 %. Wel valt op dat de steun voor het idee groter is in Vlaanderen, waar driekwart van de respondenten het ook eerlijk vindt om de duurtijd van de werkloosheidsvergoeding te koppelen aan de al geleverde arbeidsprestaties, terwijl dat percentage in Wallonië amper boven de helft uitkomt. Dat die maatregel de werkloosheid zal doen dalen, lijkt ook duidelijker voor de Nederlandstaligen (63,7 %) en CEO's en Vokaleden (71,5 %) dan voor de Franssprekenden (50,0 %) en de IAB'ers (52,8 %). Is het toeval dat Vlamingen en bedrijfsleiders ook in groteren getale verwachten binnen drie maanden meer mensen aan het werk te hebben dan de twee andere respondentengroepen? Zoals ook uit de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank blijkt, zit het met het ondernemersvertrouwen voorlopig best snor. Meer eensgezindheid bestaat er over de situatie op de beursvloer. Precies de helft van de respondenten vindt de beurscorrectie niet overdreven, maar ruim twee op de drie verwacht dat de beurzen in de nabije toekomst opnieuw zullen aantrekken. En ongeveer een derde geeft toe dat zijn eigen aandelenportefeuille met meer dan 10 % in waarde is gedaald. Zoals al vermeld, vindt 73,5 % het een goede zaak dat de beurs van Brussel in een nog groter geheel opgaat - met nog iets meer voorstanders in Wallonië (79,3 %) en bij CEO's en Vokaleden (79,5 %) dan in Vlaanderen (71 %) en bij IAB'ers (70,1 %). Maar op de vraag wie de partner moet zijn, heeft ruim vier op de tien geen antwoord. Van degenen mét een mening kiest één op de drie voor New York, de overigen delen de mening van André Leysen, die pleit voor een Europese fusie met Frankfurt. Luc Huysmans