Het voorbije jaar was een droom voor bedrijfsobligaties. Door de financiële crisis hadden bedrijven vaak nood aan extra kapitaal. Wie intekende op obligaties van kwaliteitsbedrijven zoals GDF Suez en Bekaert kreeg een hoge couponrente. De banken voelden zich immers minder snel geneigd om nog kredieten te verstrekken, waardoor de bedrijven bij de obligatiebelegger gingen aankloppen. Van spotgoedkope obligaties met een hoge couponrente is nu echter geen sprake meer. Alleen achtergestelde obligaties bieden op dit moment nog aardige rendementen, maar die laten we liever links liggen. Ook het dividendrendement van de Europese aandelen is teruggevallen sinds het indrukwekkende herstel van de aandelenmarkten na het dieptepunt in maart 2009.
...

Het voorbije jaar was een droom voor bedrijfsobligaties. Door de financiële crisis hadden bedrijven vaak nood aan extra kapitaal. Wie intekende op obligaties van kwaliteitsbedrijven zoals GDF Suez en Bekaert kreeg een hoge couponrente. De banken voelden zich immers minder snel geneigd om nog kredieten te verstrekken, waardoor de bedrijven bij de obligatiebelegger gingen aankloppen. Van spotgoedkope obligaties met een hoge couponrente is nu echter geen sprake meer. Alleen achtergestelde obligaties bieden op dit moment nog aardige rendementen, maar die laten we liever links liggen. Ook het dividendrendement van de Europese aandelen is teruggevallen sinds het indrukwekkende herstel van de aandelenmarkten na het dieptepunt in maart 2009. Het Europese dividendrendement is echter met net geen 3,2 % nog altijd aantrekkelijk. Dat is nog altijd meer dan het rendement op overheidsobligaties (zie grafiek 1). Bovendien is er nog ruimte voor een toename van het Europese dividendrendement. De winsten van de bedrijven zullen dit jaar toenemen. De meeste bedrijven snoeiden het afgelopen jaar fors in de kosten om de terugval van de omzet te counteren. Een omzettoename dit jaar vertaalt zich dan ook bijna onmiddellijk in een hogere winstgevendheid. "De payoutratio - het deel van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd - ligt duidelijk onder het niveau van die bij de vorige recessie", vertelt Steven Steyaert, portfolio- specialist bij ING Investment Management Belgium. "Een dividendstijging van meer dan 10 % is dan ook een realistische verwachting." De consensusverwachting voor 2010 gaat uit van een verwacht dividendrendement dat zal stijgen tot gemiddeld 3,60 à 3,70 % in Europa. De dividendrendementen zullen met andere woorden ook dit jaar meer opbrengen dan het rendement op Duitse staatsobligaties (referentie: de tienjarige Duitse rente). Dat het Europese dividendrendement hoger is dan de staatsrente, is slechts één factor. Het grote rendementsfeest van de bedrijfsobligaties ligt achter ons. Er is nu zelfs al een aantal Europese sectoren dat gemiddeld een hoger dividendrendement biedt dan vergelijkbare bedrijfsobligaties. Grafiek 2 toont aan dat er drie sectoren zijn die over de hele lijn een hoger dividendrendement bieden dan bedrijfsobligaties. Zowel de nutsector als de telecom- en energiesector biedt een hoger dividendrendement, dat nog kan toenemen, wat niet het geval is bij de bedrijfsobligaties. ING Investment Management verkiest binnen die sectoren telecom en gezondheid. "Telecom is sinds het begin van het jaar wat achtergebleven en is een echte valueplay", legt Steyaert uit. "De markt negeert de sector nog, maar we zijn ervan overtuigd dat die laatste de komende maanden opnieuw naar waarde zal worden geschat. De energiesector biedt een aantrekkelijk dividendrendement en is een meer cyclische sector, gelieerd aan de grondstoffen." ING IM denkt ook dat de markt de komende maanden wat meer naar die sector zal verschuiven. De energiesector is bovendien redelijk gewaardeerd. De nutsector lijkt hen iets minder interessant wegens de strengere milieunormen. "Die bedrijven zullen moeten investeren in groene capaciteit en zullen die investeringen wegens hun hoge schuldgraad deels uit hun cashflow moeten financieren. We denken dan ook dat het dividend in die sector misschien niet zo sterk zal stijgen als in andere sectoren." Aandelen met een hoog dividendrendement presteren vaak beter in moeilijker periodes en bieden dankzij de additionele inkomstenstroom extra waarde voor de portefeuille. Een dividendstrategie gebaseerd op toekomstige dividenden heeft nog altijd voordelen, ondanks het beursherstel van het voorbije jaar. Een dergelijke strategie lijkt veelbelovend te zijn, zeker in een periode waarin lage rentes de obligatiemarkten beheersen. "Dividenden leveren in een omgeving van lage groei - die we verwachten voor de ontwikkelde economieën voor dit en volgend jaar - een belangrijke bijdrage aan het totaalrendement op aandelen", legt Steven Steyaert, portfoliospecialist bij ING Investment Management Belgium uit. "Sinds 1900 zorgen dividenden voor 70 % van het totale rendement op aandelen. Bovendien presteren dividendstrategieën vaak beter dan de markt in tijden waarin het economische herstel in een volwassen fase zit."(c) Door Ken Van WeyenbergAandelen met een hoog dividendrendement presteren vaak beter in moeilijker periodes en bieden dankzij de additionele inkomstenstroom extra waarde voor de portefeuille.