De Belgen zijn erbij. Maar als kleine speler. De stroom van directe investeringen naar het land van Clinton en Dole zwelt. 1995 werd een nieuw recordjaar.
...

De Belgen zijn erbij. Maar als kleine speler. De stroom van directe investeringen naar het land van Clinton en Dole zwelt. 1995 werd een nieuw recordjaar.Ridder Philippe de Somer, van Groep Van Genechten en Carta Mundi uit de Kempen , pendelt tussen Zaventem en Tennessee (zie ook Trends van 17 augustus '95). De vestiging van Carta Mundi in Kingston haar eerste buitenlandse fabriek, opgestart in de zomer wordt gekoesterd. De derde grootste dozenmaker en de grootste speelkaartenfabrikant van Europa kiest voor de dynamiek van de Amerikaanse markt. De wassende stroom van directe buitenlandse investeringen in de VS (verder voor de gemakkelijkheid afgekort tot DBI-VS) illustreert deze dynamiek. In 1995 klommen de DBI-VS voor het derde opeenvolgende jaar. Hun groei in '95 was 19 %, de som 54,4 miljard dollar. In '94 stegen de DBI-VS met 74 % en in '93 met 71 procent. Ondanks de opzwiep bleven de DBI-VS onder de piek van '88-'90 (72 en 70 miljard dollar). De Japanners zorgden toen voor zeer hoge directe investeringen, een inhaaloperatie.Het onevenwicht tussen de beeldvorming over de Amerikaanse economie en de werkelijkheid is frappant. De VS hebben 12 miljoen nieuwe jobs geschapen sedert de bodem van de jongste recessie, februari '92. De werkloosheidsgraad is 5,1 %, het laagste cijfer sedert zeven jaar. Een all-time record van 45 % van de Amerikaanse bevolking (263 miljoen) werkt. Hoe komt dat ? Door vier factoren die ontbreken in Europa : uitmuntende kapitaalmarkten, entrepreneurs, banken die actief leningen plaatsen en grote vijvers met risicokapitaal. De stijging over '95 van de DBI-VS weerspiegelt deze vier elementen en de blijvende economische groei in de VS en in de landen die investeren bij de Yankees. De lage dollarkoers en de lage rentevoeten maakten het voor buitenlanders aantrekkelijk om fabrieken te kopen in de VS. De DBI-VS vallen samen met een koortsachtige fusie & overnamebedrijvigheid. Voor de banengroei en de blijvende renaissance van de verwerkende industrie legt Bill Clinton goede rapportcijfers voor. Robert Dole heeft het moeilijk om hem hierover aan te vallen. De nieuwe acquisities door buitenlandse eigenaren stelden vorig jaar 366.000 mensen tewerk, in '94 289.000. In '95 stond de verwerkende industrie voor 36 % van de tewerkstelling bij overnames, de retailbranche eveneens voor 36 %. De meerderheid van de directe investeringen in '95 waren gericht op het acquireren van bestaande bedrijven, niet op de start van green field sites. Meer dan de helft van de 54,4 miljard dollar werd gestopt in de verwerkende industrie, en binnen manufacturing incasseerde chemie het leeuwendeel. Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk fourneerde de grootste sommen. Ook Nederland liet zich eens te meer niet onbetuigd. Het brutoproduct van de VS-dochters van buitenlandse eigenaars groeide over '94 (de jongste beschikbare cijfers) met 12 % tot 320 miljard dollar, een weerspiegeling van de groei van nieuwe investeringen en de sterke groei van de omzetten van de bestaande filialen. Met die groei namen de affiliates 6,2 % voor hun rekening van het totale brutoproduct van de Amerikaanse privé-ondernemingen. In '80 was dat percentage de helft. De tewerkstelling bij de dochters steeg met 2 % in '94, met 1 % in '93. De Britse dochterondernemingen namen het grootste deel (21 %) van het brutoproduct voor hun rekening. In de mijnbouw en de verwerkende industrie tellen de dochters het grootste aantal werknemers. Binnen de verwerkende industrie, scoort de scheikundige nijverheid best. Per staat tekent Hawaï het grootste werknemerspercentage (12 %) op voor dochters, Delaware voor de verwerkende industrie (21 %). In de chemie en de farmacie was een belangrijke stimulans de strategische keuze van niet-Amerikaanse producenten om hun schaal te vergroten. Daardoor werd de overname van Amerikaanse farmabedrijven een hot issue. In '95, zoals in '94, waren grote acquisities markanter dan in de drie jaar daarvoor. In '95 en '94 telde de Survey of Current Business de bron van de cijfers in dit artikel vier investeringen van 2 miljard dollar en meer, en acht investeringen van 1 miljard dollar en meer. Investeringen van 1 miljard dollar en meer namen drie achtsten van de totale DBI-VS over de laatste twee jaren voor zich. De vier landen met de drukste investeringsactiviteiten in '95 waren Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Zwitserland. De Duitsers investeerden 14,2 miljard dollar, het hoogste peil sedert '80, het eerste jaar waarin de DBI-statistieken professioneel werden verzameld. Belgische bedrijven die investeren in de VS dit jaar onder meer Carta Mundi, Barco, UCB, Solvay, Balta, Delhaize kijken treurig naar hun thuismarkt. Join the winning economy. F. Cr. PHILIPPE DE SOMER (CARTA MUNDI) Verlekkerd op zijn investering in Tennessee.