Mensen die bij hefboomfondsen werken, spreken met vertedering over de ruwe oorsprong van hun sector. "Hefboomfondsen werden ooit opgezet in steegjes door twee kerels met een zaklantaarn", zegt een van de veteranen. Kenneth Griffith, de baas van Citadel, besloot het fonds op te starten nadat hij eerder obligaties gesleten had vanuit zijn kamer in het studentenhuis - toch volgens de overlevering in de sector. Hefboomfondsen zijn berucht voor hun vechtlust en hun geheimhouding.
...

Mensen die bij hefboomfondsen werken, spreken met vertedering over de ruwe oorsprong van hun sector. "Hefboomfondsen werden ooit opgezet in steegjes door twee kerels met een zaklantaarn", zegt een van de veteranen. Kenneth Griffith, de baas van Citadel, besloot het fonds op te starten nadat hij eerder obligaties gesleten had vanuit zijn kamer in het studentenhuis - toch volgens de overlevering in de sector. Hefboomfondsen zijn berucht voor hun vechtlust en hun geheimhouding. Daarin komt verandering. Hefboom-fondsen gingen ooit prat op hun bekwaamheid om absolute opbrengsten binnen te rijven, hoe de economische situatie ook was. Maar die belofte was vals toen ze in 2008 met 19 procent naar beneden donderden. Dat veroorzaakte een schok onder de investeerders. Als reactie daarop begonnen de beleggers meer transparantie en deugdelijke due diligence te eisen voor ze een grote cheque uitschreven. Om hun reputatie te herstellen, probeerden de hefboomfondsen hun reputatie van dubieuze operatie van zich af te schudden. Ze willen beschouwd worden als gevestigde, betrouwbare bedrijven. Vroeger bestond de update die de managers elk kwartaal aan de investeerders gaven alleen uit informatie over de prestatie van het fonds, nu sloven ze zich uit om ook de strategie van het fonds uit te leggen. Om de investeerders op te vrijen, hebben de fondsen ook meer geïnvesteerd in rapportagesystemen. De trend dat de sector van de hedgefondsen doorzichtiger wordt, zet zich het komende jaar versneld voort. Hefboomfondsen hebben altijd gewerkt zonder veel supervisie van de overheid, maar in 2011 is dat niet meer het geval. Een bepaling in de Amerikaanse wet op de financiële hervorming zegt dat hefboomfondsen die 150 miljoen dollar of meer beheren (een vrij klein bedrag naar sectornormen) zich moet laten re-gistreren bij de Securities and Exchange Commission (SEC), een compliance officer moeten aanstellen of inhuren en hun transactiegegevens zorgvuldig moeten bijhouden. Dat moet allemaal gebeuren voor juli. Het luidt een nieuw tijdperk in voor de hefboomfondsen die zich altijd verzet hebben tegen regis-tratie bij de SEC. Ten gevolge van die regulering wordt het toezicht op de activiteiten van hefboomfondsen groter, net zoals de kosten om een fonds op te zetten en te runnen. Dat leidt naar een andere trend in 2011: consolidatie. Meer uitgeven aan de interne werking wordt een financiële last, vooral in tijden waarin het zo moeilijk is om fondsen binnen te halen. Sommige kleinere hefboomfondsen sluiten de boeken of verkopen zich aan andere. Andere delen hun backoffice-activiteiten met grotere fondsen in ruil voor een deel van hun opbrengst. Daardoor krimpt het aantal fondsen en gaan meer activa naar de reuzen in plaats van naar minder gevestigde zaken. Die consolidatie kan een weerslag hebben op de rendementen die de hefboomfondsen in de komende jaren nog kunnen halen. De indrukwekkendste winsten in de sector kwamen doorgaans van de kleine, jongste fondsen, die wendbaarder en ondernemender zijn. De vraag wat er nog van de rendementen van de fondsen mag verwacht worden en of die ooit nog terugkeren naar het niveau van voor de crisis, krijgt in de loop van de komende jaren wel een antwoord. Een ding moet nochtans de investeerders ertoe aanzetten om in 2011 'lang te gaan' op de hedgefondsen: het kan nooit zo verwoestend worden als 2008. De auteur is financieel correspondent van The EconomistALEXANDRA SUICHSommige kleinere hefboomfondsen sluiten de boeken of verkopen zichzelf aan andere.