"MET SOCIALE CORRECTIES".
...

"MET SOCIALE CORRECTIES".Na de vrijmaking van de luchtvaart en de telecommunicatie volgt nu de liberalisering van de elektriciteits- en gassector. Ons land krijgt tot 20 februari 2000 de tijd om de Europese richtlijn om te zetten die de geïntegreerde energiebedrijven in drie eenheden (productie, distributie en transport) opsplitst. Een wetsontwerp daarover van minister van Energie Jean-Pol Poncelet (PSC) ligt ter bespreking in de kamercommissie. Bruno Buyse, gedelegeerd bestuurder van de groene energieproducent Ecowatt: "Lang leve de vrije markt, op voorwaarde dat er sociale correcties worden ingebouwd. Dan kan ik een eerlijke prijs voor mijn product krijgen. Tot nu toe bepaalde het Controlecomité van Gas en Elektriciteit - gedomineerd door vertegenwoordigers van Electrabel - de regels van het spel. Hierdoor bleef de vergoeding systematisch te laag. Nochtans vraagt de samenleving schone technologie. Zo ratificeerde ons land het Verdrag van Madrid (maart 1994), dat een minimum van 15% aan hernieuwbare energiebronnen voorziet tegen 2010. Vandaag zitten we amper aan 1,5%." "Intussen zit het dossier in een stroomversnelling. Zelfs de derdegeneratiecontracten, die de gemengde intercommunales nog tot 2010 aan Electrabel binden, kunnen deze evolutie niet stoppen. Zo heeft de liberalisering in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op enkele jaren tijd een hele omwenteling veroorzaakt. Daar kiezen de bedrijven en de particulieren nu meer zelfstandig hun eigen leverancier van elektriciteit. Dat opent perspectieven voor milieuvriendelijke ondernemers. De moderne consument vraagt steeds meer naar groene stroom. Een nieuwe industrie ontwikkelt zich. Zo zijn in Duitsland twee maatschappijen actief die alleen elektriciteit op basis van hernieuwbare energie aanbieden."Vandaag openen grote nutsgroepen, zoals Suez Lyonnaise des Eaux, hun ogen voor duurzame energie. Ecowatt had vroeger kritiek op Electrabel omdat die "als monopolist en op de rug van de burger en de gemeentes gigantische winsten realiseerde - gemiddeld 12% nettorendement op de omzet en niet op het eigen vermogen". Duiken de groene jongens nu in het bed van hun aartsvijand? Buyse: "Neen, maar wij hebben nood aan een financieel sterke partner om onze ambities te kunnen waarmaken. Aangezien onze onderhandelingen met de Vlaamse Milieuholding ( VMH) niet tot concrete resultaten leidden en de mentaliteit in de elektriciteitsmaatschappij stilaan wijzigt, lag een samenwerking met Electrabel voor de hand. Bovendien onderschrijft de energiegigant nu onze doelstellingen van duurzame energie. In die zin zijn wij geen groen schaamlapje." Eric Pompen