Ik bezit al jaren aandelen van TiGenix. Kunnen jullie nog eens een update geven?
...

Ik bezit al jaren aandelen van TiGenix. Kunnen jullie nog eens een update geven?Bijna vijf jaar na de Europese goedkeuring van ChondroCelect, een innovatief stamcelgebaseerd geneesmiddel voor het herstel van kraakbeenletsels, besliste TiGenix in april om de verkooprechten voor tien jaar uit te licentiëren aan Sobi, een Zweeds farmabedrijf gespecialiseerd in zeldzame ziekten. TiGenix ontvangt 22 % royalty op de nettoverkoop tijdens het eerste jaar, en daarna 20 %. Het product wordt enkel in België, Nederland en Spanje terugbetaald en de omzet (2,6 miljoen EUR in het eerste semester 2014) dekt nog steeds niet alle kosten. TiGenix verkocht in juni ook de Nederlandse productiefaciliteit voor celtherapie aan PharmaCell voor 4,25 miljoen EUR (plus een langetermijnleveringscontract met in totaal 1,5 miljoen EUR besparingen de komende drie jaar). Beide transacties samen zorgen voor een jaarlijkse besparing van minstens 5 miljoen EUR. Door de krappe kaspositie eind juni 2013 van 3,7 miljoen EUR volgden twee nieuwe aandelenuitgiftes: 26 miljoen aandelen tegen 0,25 EUR per aandeel in juli en 34,2 miljoen aandelen tegen 0,351 EUR per aandeel in november 2013. Het aantal uitstaande aandelen explodeerde sinds 2009 van 24 miljoen naar 160 miljoen. Positief is wel dat de laatste kapitaalverhoging volledig werd onderschreven door Grifols, een groot, Spaans gezondheidsbedrijf met een langetermijnvisie, dat meteen de grootste aandeelhouder is geworden. Met 19,2 miljoen EUR eind juni beschikt TiGenix over voldoende cash tot september 2015. Tegen dan zullen de resultaten bekend zijn van een Europese fase III-studie met Cx601, een middel tegen perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. TiGenix mikt op Europese goedkeuring tegen 2017 voor een indicatie met jaarlijks naar schatting 51.000 patiënten. Het bedrijf zoekt een partner voor de verdere klinische ontwikkeling van Cx601 in de VS. Cx611 is een tweede klinische kandidaat, afkomstig uit de pijplijn van het in 2011 overgenomen Spaanse Cellerix. Na de bekendmaking van succesvolle fase IIa-resultaten in april 2013 wordt Cx611 verder ontwikkeld voor reuma (aanvang van een fase II-studie in het derde kwartaal van 2015) en ernstige sepsis (levensbedreigende complicatie van een infectie; fase I-resultaten in het derde kwartaal van 2015). TiGenix zette het voorbije jaar een aantal positieve stappen en we verhogen daarom het advies naar 'houden' (rating 2C). Het is dus geen koopadvies, maar enkel voor bestaande aandeelhouders. Na het derde kwartaal 2015, ook bij negatieve resultaten van Cx601, zal het bedrijf nieuw kapitaal nodig hebben. Het aandeel van Transocean staat opnieuw onder druk. Vinden jullie het aandeel nog steeds koopwaardig?Transocean ontsnapt als grootste leverancier van olieboorinstallaties niet aan de fameuze cyclische dip in de oliedienstensector. Toch presteerde Transocean in de eerste jaarhelft beter dan verwacht. Een combinatie van 2,3 % meer omzet, een daling van de operationele kosten met 8,6 % en 21 % lagere interestkosten (dankzij schuldafbouw) leidde tot een stijging van de nettowinst per aandeel met 65 %, tot 2,86 USD (1,73 USD vorig jaar). Het gemiddelde dagtarief steeg van 372.100 USD vorig jaar naar 411.500 USD, maar de bezettingsgraad daalde van 80 naar 78 %. Het duurt wellicht nog twee jaar voor de markt weer zal aantrekken, maar intussen verjongt Transocean de vloot. Twee nieuwe ultradiepwaterplatforms zijn onlangs in gebruik genomen, de overige zeven (waarvan vijf met een langdurig contract) worden de komende jaren opgeleverd. Daarnaast werden vijf platforms voor ondiepe wateren (oplevering vanaf 2016, allen zonder contract) besteld. De financiering gebeurt onder meer met de beursnotering van Transocean Partners (notering sinds juli op NYSE, ticker RIGP), een Master Limited Partnership (MLP). Dat is een fiscaalvriendelijke manier om een aantal platforms met langdurige contracten af te splitsen en zelfstandig op de beurs te laten noteren. In dezelfde verjongingsdynamiek kondigde Transocean in mei de oprichting aan, later dit jaar, van Caledonia Offshore Drilling Company. In die vennootschap zullen acht platforms voor ondiepe wateren, actief in de Noordzee, worden ondergebracht, met de bedoeling om die later af te splitsen of te verkopen. Het geteisterde aandeel reageerde onlangs neutraal op een nochtans positieve gerechtelijke uitspraak in de nasleep van de Macondo-ramp in 2010. De rechter oordeelde dat Transocean, in tegenstelling tot BP, geen grove nalatigheden heeft begaan. Hoewel het nog niet om een definitief oordeel gaat, versterkt die uitspraak het vertrouwen van het management dat geen bijkomende schadebetalingen betaald zullen moeten worden. We blijven vasthouden aan ons koopadvies (rating 1B) vanwege de lage waardering (0,8 keer de boekwaarde, 8,2 keer de verwachte winst voor 2014) en positieve langetermijnvooruitzichten. TIGENIX ZETTE HET VOORBIJE JAAR EEN AANTAL POSITIEVE STAPPEN. TRANSOCEAN PLEEGDE GEEN GROVE NALATIGHEDEN IN 2010.