Ik verloor bijna 4000 EUR met een belegging in aandelen van Fortis. Ik overwoog echter nooit om klacht in te dienen, maar krijg nu toch hoop, gezien de recente rechtspraak in Nederland. Wat raadt u me aan?
...

Ik verloor bijna 4000 EUR met een belegging in aandelen van Fortis. Ik overwoog echter nooit om klacht in te dienen, maar krijg nu toch hoop, gezien de recente rechtspraak in Nederland. Wat raadt u me aan? De berichtgeving in de pers geeft voormalige Fortis-beleggers inderdaad moed om alsnog een schadevergoeding voor het geleden verlies te kunnen ontvangen. Toch willen we waarschuwen voor overdreven optimisme. De aanleiding is een arrest, in een uitspraak in beroep van een gerechtshof in Amsterdam, waarin Ageas, als juridisch erfgenaam van Fortis, veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding. Het arrest bevestigt dat Fortis de belegger heeft misleid, maar belangrijk is dat deze zaak -aangespannen door de Stichting FortisEffect- zich enkel toespitst op de periode van 29 september tot en met 1 oktober 2008. Ageas gaat tegen de uitspraak in cassatieberoep bij de Hoge Raad, en argumenteert dat, op basis van het arrest, enkel beleggers die tijdens die korte periode aandelen kochten in aanmerking komen voor een vergoeding. Parallel met het cassatieberoep zal FortisEffect een schadestaatprocedure opstarten, waarin het bedrag van de schade zal worden vastgelegd, alsook de rechthebbenden. De Belgische particulier kan tot 30 november aansluiten bij FortisEffect, via www.fortiseffect.nl, mits betaling van een jaarlijkse administratiekost van 39 EUR en een afhouding van 22,5 % + BTW op een eventuele schadevergoeding. Cruciaal is te weten dat men bij aansluiting afstand doet van de eigen schuldvordering op Ageas. Volgens sommigen vervalt hierdoor de mogelijkheid op het verkrijgen van schadevergoeding in België. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de juridische gevolgen en eerst advies inwinnen bij een Belgische advocaat lijkt aangewezen. Het juridische kluwen omtrent Fortis wordt met de dag ingewikkelder. Er lopen zowel in België als in Nederland heel wat acties: Aandeelhoudersyndicaat Fortis, Deminor, FortisEffect, ConsumentenClaim, Laurent Arnauts en VEB. Elke actie heeft een eigen aanpak (enkel voor Ageas-aandeelhouders, enkel voor ex-Fortis-aandeelhouders, voor houders van Fortis-aandelen, -obligaties en -opties,...) én een eigen kostenplaatje. Het zal nog jaren -in België wellicht tot 2020- duren vooraleer definitieve uitspraken zullen vallen. Het risico bestaat dat u intussen jarenlang nieuwe kosten maakt, zonder enige vorm van zekerheid ooit een vergoeding te ontvangen. Houd hiermee rekening in de persoonlijke afweging die u maakt! Het groeiverhaal van verzekeraar Ageas dreigt intussen nog jarenlang ondergesneeuwd te blijven door de juridische onzekerheden. Ik bezit nog aandelen van het Zweedse Boliden AB. Wat is jullie mening over dit bedrijf? Boliden AB is een middelgroot Zweeds metalenbedrijf. De activiteiten zijn opgesplitst in 2 afdelingen. De mijnafdeling produceert voornamelijk basismetalen, met in volgorde van belang zink (nummer 8 wereldwijd), koper (nummer 3 in Europa) en lood (nummer 14 wereldwijd). Daarnaast is er een toenemende productie van goud en zilver. De tweede afdeling bevat de smelterijen, met in zink een nummer 6-positie wereldwijd en in koper nummer 3 in Europa. De resultaten van de groep stonden de jongste jaren onder druk omwille van de dalende metalenprijzen. In 2010 bedroeg de nettowinst nog 14,47 Zweedse Kroon (SEK) per aandeel, maar in 2013 zakte de nettowinst naar 4,72 SEK per aandeel, het tweede slechtste resultaat van de voorbije 10 jaar. Dankzij een beter tweede kwartaal boekte Boliden in het eerste semester van 2014 een nettowinst van 1,69 SEK per aandeel, een stijging met 10 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. Op het vlak van kostenefficiëntie en competitiviteit is er duidelijk ruimte voor beterschap en Boliden probeert hieraan tegemoet te komen via een actieplan. Toekomstige groei wordt beoogd via uitbreidingsprojecten in de Garpenberg zink-, zilver- en loodmijn en de zinksmelterij in Kokkola (investering in extra zilverextractie). Boliden heeft een historiek van organische groei, maar kondigde in juli een acquisitie aan. Het nam voor 95 miljoen USD een koper- en goudmijn en enkele exploratieprojecten in Finland over van het Australische Altona Mining. Het management vaart een voorzichtige koers. Rekening houdend met de dalende resultatentrend van de voorbije jaren presteerde het aandeel nog behoorlijk. De koers anticipeerde al op de verwachte verbetering van de nettowinst: dit jaar tot 6 SEK per aandeel, maar vooral in de periode 2015 tot 2017 tot 10 SEK, 12 SEK en 14 SEK per aandeel. Tegen een ondernemingswaarde (ev) van 7 keer de verwachte ebitda 2014 en tegen 1,3 keer de boekwaarde noteert het aandeel echter nog niet te duur. Bovendien zijn de langetermijnperspectieven voor de 2 belangrijkste metalen voor de groep, zink en koper, positief. Bestaande posities mogen behouden blijven.HET ZAL NOG JAREN DUREN VOORALEER ER DEFINITIEVE UITSPRAKEN IN DE FORTIS-ZAKEN ZULLEN VALLEN BOLIDEN IS EEN MIDDELGROOT, ZWEEDS METALENBEDRIJF